Công văn 5210/TCT-CS

Công văn 5210/TCT-CS năm 2015 về kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5210/TCT-CS kê khai nộp thuế hoạt động chuyển nhượng dự án 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5210/TCT-CS
V/v Thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu tại công văn số 55167/CT-HTr ngày 24/8/2015 và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 4447/CT-TTHT ngày 02/6/2015 về việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án. Về vấn đề này, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

“Điều 5. Các trường hp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

4. Tổ chức, cá nhân chuyn nhượng dự án đầu tư đ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ví dụ 18: Công ty cổ phần P thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng 3/2014, dự án đầu tư đã hoàn thành được 90% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng. Do gặp khó khăn về tài chính, Công ty cổ phần P quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án đang đầu tư cho Công ty cổ phần X với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng. Công ty cổ phần X nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trên để tiếp tục sản xuất cồn công nghiệp. Công ty cổ phần P không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng cho Công ty cổ phần X…”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp tiến hành chuyển nhượng dự án đầu tư bao gồm cả dự án bất động sản cho doanh nghiệp khác, nếu các dự án đầu tư này đáp ứng điều kiện về dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi tiến hành chuyển nhượng, doanh nghiệp chuyển nhượng không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT cho việc chuyển nhượng dự án.

Đề nghị các Cục Thuế thực hiện rà soát trên địa bàn: trường hợp các doanh nghiệp đã thực hiện kê khai, tính và nộp thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 10% đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản thì hai bên lập hóa đơn điều chỉnh. Trường hợp các doanh nghiệp nhận chuyển nhượng đã được hoàn thuế GTGT đầu vào thì cơ quan thuế thực hiện truy hoàn theo quy định.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để các Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC, KK&KTT;
- Website TCT;

- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5210/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5210/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2015
Ngày hiệu lực08/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5210/TCT-CS kê khai nộp thuế hoạt động chuyển nhượng dự án 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5210/TCT-CS kê khai nộp thuế hoạt động chuyển nhượng dự án 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5210/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành08/12/2015
        Ngày hiệu lực08/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5210/TCT-CS kê khai nộp thuế hoạt động chuyển nhượng dự án 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5210/TCT-CS kê khai nộp thuế hoạt động chuyển nhượng dự án 2015

           • 08/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực