Công văn 5210/TCT-QLN

Công văn 5210/TCT-QLN năm 2014 về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5210/TCT-QLN năm 2014 thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5210/TCT-QLN
V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6784/CT-QLN ngày 10/11/2014 v/v cưỡng chế nợ thuế đối với hợp tác xã của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành văn bản đề nghị cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề:

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cưỡng chế của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề phải ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề hoặc thông báo cho cơ quan thuế về lý do không thu hồi.

- Sau khi nhận được văn bản về việc không thu hồi các giấy phép nêu trên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan thuế tiếp tục thực hiện theo dõi khoản nợ này và khi có đầy đủ thông tin, điều kiện để thực hiện biện pháp cưỡng chế trước đó thì người ban hành quyết định cưỡng chế có quyền ban hành quyết định thực hiện biện pháp cưỡng chế trước để bảo đảm thu đủ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế.

Căn cứ quy định trên thì trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã có văn bản về việc không thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện theo dõi khoản nợ này và khi có đầy đủ thông tin, điều kiện để thực hiện biện pháp cưỡng chế trước đó thì người ban hành quyết định cưỡng chế có quyền ban hành quyết định thực hiện biện pháp cưỡng chế trước để bảo đảm thu đủ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, QLN(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
Trịnh Hoàng Cơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5210/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5210/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2014
Ngày hiệu lực24/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5210/TCT-QLN năm 2014 thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5210/TCT-QLN năm 2014 thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5210/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrịnh Hoàng Cơ
        Ngày ban hành24/11/2014
        Ngày hiệu lực24/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5210/TCT-QLN năm 2014 thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5210/TCT-QLN năm 2014 thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã

            • 24/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực