Công văn 5210/TXNK-CST

Công văn 5210/TXNK-CST năm 2017 về xử lý thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5210/TXNK-CST 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5210/TXNK-CST
V/v xử lý thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam.
(KCN Đồng Văn II, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 03.10.2017/CV-HLV ngày 03/10/2017 của Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1) Về xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

Ngày 14/12/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 8168/TCHQ-TXNK trả lời Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam về việc xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện.

2) Về hoàn thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu.

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ,

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2016 của Bộ Tài chính,

Trường hợp người nộp thuế nộp thừa thuế GTGT do trước đó chưa nộp C/O ưu đãi đặc biệt sau đó được chấp nhận bổ sung C/O và được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định thì cơ quan hải quan thực hiện xử lý tiền thuế GTGT đã nộp thừa theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5210/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5210/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5210/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 5210/TXNK-CST 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5210/TXNK-CST 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5210/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành15/12/2017
        Ngày hiệu lực15/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5210/TXNK-CST 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5210/TXNK-CST 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng

           • 15/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực