Công văn 5212/TCT-CS

Công văn số 5212/TCT-CS về việc hướng dẫn về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5212/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5212/TCT-CS
V/v: Hướng dẫn c/s thuế

Hà Nội, ngày 14  tháng 12  năm 2007

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy

Trả lời công văn số 56/CV-TAH ngày 1/11/2007 của Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 2 mục I Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: “Tổ chức nước ngoài , cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể cả các khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thu nhập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khác của các cá nhân nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam” thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy có thanh toán cho Công ty Jeondo Landscape Co, LTD, một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Hàn Quốc, không hiện diện tại Việt Nam một khoản chi phí đền bù thì khi thanh toán tiền Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế nhà thầu thay cho nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

- Căn cứ theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 và Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Trong năm 2007, Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy có chi một khoản chi phí đền bù theo hợp đồng mà khoản chi này có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì khoản chi này được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP.HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ
- Lưu: VT; CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5212/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5212/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/12/2007
Ngày hiệu lực 14/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5212/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5212/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5212/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 14/12/2007
Ngày hiệu lực 14/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5212/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 5212/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế

  • 14/12/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/12/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực