Công văn 5212/TCT-KK

Công văn 5212/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5212/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5212/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần PPI
(Đ/c: thôn Châu Cu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 11053/VPCP-VI ngày 17/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc đơn khiếu nại của Công ty cổ phần PPI khiếu nại nội dung văn bản trả lời số 4285/TCT-KK ngày 20/09/2017 của Tổng cục Thuế về gii quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định:

“Điều 14. Nguyên tắc khu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, ...

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ thuế nếu có s thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh s thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn s thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế”.

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần PPI, trong kỳ đề nghị hoàn thuế từ tháng 9/2012 đến quý 2/2016: trong đó từ quý I/2014 đến hết quý 2/2016 Công ty không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn phát sinh chi phí quản lý doanh nghiệp (Năm 2014 là 1.652.318.919 đồng; năm 2015 là 1.732.417.226; năm 2016 là 1761.380.644 đồng), phát sinh thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ mua vào số tiền 63.998.129 đồng. Đồng thời, Biên bản kiểm tra trước hoàn thuế ngày 09/10/2017 của Cục Thuế tnh Bắc Ninh không xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với chi phí quản lý doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ mua vào không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty cổ phần PPI không đủ điều kiện xét hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần PPI được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo và công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Thứ trư
ng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ CS, PC (TCT);

- Website TCT;
- Lưu: VT, KK, VP (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5212/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5212/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực13/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5212/TCT-KK

Lược đồ Công văn 5212/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5212/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5212/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành13/11/2017
        Ngày hiệu lực13/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5212/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5212/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng

           • 13/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực