Công văn 5212/VPCP-V.III

Công văn 5212/VPCP-V.III năm 2016 về Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5212/VPCP-V.III hội nghị toàn quốc tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5212/VPCP-V.III
V/v Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Hội đồng bầu cử quốc gia có Văn bản số 640/KH-HĐBCQG ngày 17 tháng 6 năm 2016 về kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo về tổng kết công tác bầu cử (nghiệp vụ công tác bầu cử, tình hình kinh phí bầu cử, công tác khen thưởng, công tác đảm bảo an ninh an toàn, công tác thông tin truyền thông...) trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 7 năm 2016.

2. Phân công Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo về tổng kết công tác bầu cử tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Hội đồng bầu cử quốc gia;
- Chủ nhiệm VPQH;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, NC, V.I, TCCV;
- Lưu: VT, V.III (3b).Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5212/VPCP-V.III

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5212/VPCP-V.III
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2016
Ngày hiệu lực27/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5212/VPCP-V.III hội nghị toàn quốc tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5212/VPCP-V.III hội nghị toàn quốc tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5212/VPCP-V.III
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành27/06/2016
        Ngày hiệu lực27/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5212/VPCP-V.III hội nghị toàn quốc tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5212/VPCP-V.III hội nghị toàn quốc tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân 2016

              • 27/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực