Công văn 5213/TCT-QLN

Công văn số 5213/TCT-QLN về việc xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước của Công ty Chế biến Nông sản thực phẩm xuất nhập khẩu Hải Dương do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5213/TCT-QLN xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước của Công ty Chế biến Nông sản thực phẩm xuất nhập khẩu Hải Dương


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5213/TCT-QLN
V/v: xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 14  tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2414/CT–QLTN&CCNT ngày 30/11/2007 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việc xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của Công ty Chế biến Nông sản thực phẩm xuất nhập khẩu Hải Dương theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để có cơ sở giải quyết xóa nợ thuế của Công ty, đề nghị Cục thuế bổ sung hồ sơ và giải trình một số chỉ tiêu sau:

1. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC  thì số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN được xóa tối đa bằng số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của doanh nghiệp tính đến thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần nhưng không vượt quá số lỗ còn lại của doanh nghiệp tính đến thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần. Tuy nhiên, theo trình bày tại công văn số 2414/CT-QLNT&CCNT của Cục Thuế và bản chi tiết số nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN (kèm theo Phụ lục 2) thì đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, đơn vị đã hết lỗ.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra lại: đến thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần, lỗ lũy kế của đơn vị là bao nhiêu?

2. Trường hợp Công ty có lỗ lũy kế, đề nghị Cục Thuế bổ sung các hồ sơ, tài liệu sau:

- Văn bản đề nghị xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định về giá trị doanh nghiệp.

- Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần của cơ quan có thẩm quyền.

- Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp kèm theo giải trình chi tiết Nợ phải trả của doanh nghiệp tại cùng thời điểm.

Các tài liệu trên phải là bản chính hoặc bản photo có dấu sao y bản chính.

3. Khoản nợ phạt 1 lần thuế 199.897.555 đồng không thuộc đối tượng được xóa. Đề nghị Cục Thuế xác định lại chính xác số nợ thế và các khoản phải nộp NSNN, thuộc đối tượng được xóa và có công văn đề nghị xóa theo đúng mẫu Phụ lục 2 tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC (công văn số 2414/CT-QLN&CCNT chưa đúng mẫu).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hải Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty CP Chế biến NSTP XK Hải Dương
- Lưu: VT; QLN (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ NỢ VÀ CCT
PHÓ TRƯỞNG BAN
Khổng Thị Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5213/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5213/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực14/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5213/TCT-QLN xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước của Công ty Chế biến Nông sản thực phẩm xuất nhập khẩu Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5213/TCT-QLN xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước của Công ty Chế biến Nông sản thực phẩm xuất nhập khẩu Hải Dương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5213/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýKhổng Thị Thanh
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực14/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5213/TCT-QLN xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước của Công ty Chế biến Nông sản thực phẩm xuất nhập khẩu Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5213/TCT-QLN xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước của Công ty Chế biến Nông sản thực phẩm xuất nhập khẩu Hải Dương

            • 14/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực