Công văn 5219/TCHQ-GSQL

Công văn 5219/TCHQ-GSQL năm 2019 về khai sai mã loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5219/TCHQ-GSQL 2019 khai sai mã loại hình


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5219/TCHQ-GSQL
V/v khai sai mã loại hình

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 154/HQHT-NV ngày 28/01/2019 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo vướng mắc về việc chuyển tải hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất còn nguyên niêm phong hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra thông tin về hàng hóa của tờ khai xuất khẩu số 302525120940/B11 ngày 16/5/2019 (đối chiếu, kiểm tra các chứng từ vận đơn, hóa đơn, hp đồng mua bán) nếu cần thiết kiểm tra sổ sách, chứng từ liên quan tại doanh nghiệp (có biên bản làm việc) để xác định hàng hóa trên tờ khai xuất khẩu có phải là hàng hóa đã tạm nhập hay không.

1. Trường hợp có cơ sở xác định hàng xuất khẩu tại tờ khai 302525120940/B11 ngày 16/5/2019 là hàng đã tạm nhập tại tờ khai 102278082102/G12 ngày 17/10/2018 cũng như giải trình về sự phù hp trong việc khai báo hải quan thì: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ Biên bản làm việc, tờ khai xuất khẩu để thực hiện quyết toán tờ khai tạm nhập và xử lý vi phạm theo quy định. Sau khi doanh nghiệp tái xuất toàn bộ lượng hàng hóa đã tạm nhập, việc quyết toán tờ khai tạm nhập xử lý tương tự như trường hợp khôi phục số lượng hàng trên tờ khai tạm nhập, tạm xuất của trường hợp hệ thống không hỗ trợ khôi phục số lượng hướng dẫn tại điểm 5 Điều 23 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan, cụ thể là: Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai tạm xuất cập nhật số tờ khai nhập khẩu 302525120940/B11 (thay thế tờ khai tái xuất) vào tờ khai hải quan tạm nhập thông qua nghiệp vụ CNO/CNO11.

2. Trường hợp không có cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu tại tờ khai 302525120940/B11 ngày 16/5/2019 là hàng đã tạm nhập tại tờ khai 102278082102/G12 ngày 17/10/2018 cũng như giải trình về sự không phù hợp trong việc khai báo hải quan thì: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu doanh nghiệp tái xuất toàn bộ hàng hóa đã tạm nhập theo tờ khai tạm nhập nêu trên, nếu không thực hiện tái xuất hàng hóa thì xử lý vi phạm theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hin./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);

- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5219/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5219/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2019
Ngày hiệu lực15/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5219/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 5219/TCHQ-GSQL 2019 khai sai mã loại hình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5219/TCHQ-GSQL 2019 khai sai mã loại hình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5219/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành15/08/2019
        Ngày hiệu lực15/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5219/TCHQ-GSQL 2019 khai sai mã loại hình

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5219/TCHQ-GSQL 2019 khai sai mã loại hình

             • 15/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực