Công văn 5223/UBND-NC

Công văn 5223/UBND-NC năm 2019 về đính chính Quyết định 40/2019/QĐ-UBND do tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5223/UBND-NC 2019 đính chính Quyết định 40/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5223/UBND-NC
V/v đính chính Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Bến Tre

Bến Tre, ngày 18 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Bổ trợ Tư pháp - Bộ Tư pháp;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân t
nh;
- Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Báo Đ
ng khởi;
- Đài phát thanh - truyền hình tỉnh;

Ngày 03 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập, thay đổi trụ sở hoạt động của Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND). Do sơ suất trong khâu đánh máy nên đã sai tháng ban hành của quyết định viện dẫn từ tháng 01 thành tháng 10, Nay Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính sai sót trong văn bản nêu trên như sau:

Khoản 3 Điều 5 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND sửa lại là Kết nối Cơ sở dữ liệu công chứng theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị thực hiện theo nội dung đính chính tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT
UBND tnh (báo cáo);
- Sở Tư pháp (theo dõi);
- Chánh, các PCVPUBND tỉnh (để biết);
- Cổng TTĐT, website tỉnh;
- Phòng: NC, TH, TTTH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5223/UBND-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5223/UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2019
Ngày hiệu lực18/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5223/UBND-NC 2019 đính chính Quyết định 40/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 5223/UBND-NC 2019 đính chính Quyết định 40/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu5223/UBND-NC
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýCao Văn Trọng
       Ngày ban hành18/10/2019
       Ngày hiệu lực18/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5223/UBND-NC 2019 đính chính Quyết định 40/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5223/UBND-NC 2019 đính chính Quyết định 40/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

            • 18/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực