Công văn 5228/TCT-CS

Công văn số 5228/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5228/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5228/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT và TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty liên doanh khí đốt Sài Gòn (Elf Gaz Saigon)

Trả lời công văn số 10.10/DG-EGS ngày 30/10/2007 của Công ty liên doanh khí đốt Sài Gòn về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đầu ra hàng khuyến mại từ năm 2002 đến năm 2006:

Theo hướng dẫn tại Điểm 5.5, Mục IV, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính và tại Điểm 5.4, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì từ năm 2002 đến năm 2006, Công ty liên doanh khí đốt Sài Gòn không phải tính thuế GTGT đầu ra đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền.

Đối với hàng hóa mà Công ty liên doanh khí đốt Sài Gòn đã mua để dùng làm quà tặng quảng cáo, khuyến mại, nếu có chứng từ hợp lý, hợp lệ thì công ty được hạch toán vào chi phí hợp lý (nhưng không được vượt quá tỷ lệ khống chế theo quy định).

2. Về hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, thưởng khuyến mại bằng tiền từ năm 2002 đến 2005:

Theo hướng dẫn tại Điểm 11, Mục III, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002  của Bộ Tài chính; Điểm 11, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và công văn số 5778 TC/TCT ngày 03/06/2003 của Bộ Tài chính; đối với Khoản hỗ trợ theo sản lượng bằng tiền từ năm 2002 đến 2005 thì Công ty liên doanh khí đốt Sài Gòn phải căn cứ vào hợp đồng, quy chế bán hàng đã được thỏa thuận giữa hai bên, quy chế kinh doanh của doanh nghiệp về chính sách hỗ trợ theo sản lượng và lập chứng từ chi tiền ghi rõ là Khoản hỗ trợ theo sản lượng mà khách hàng đạt được; chứng từ này phải có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền (hoặc người đại diện) của các bên, người duyệt chi chịu trách nhiệm đối với Khoản chi này thì Khoản chi này được hạch toán vào chi phí hợp lý (theo tỷ lệ khống chế quy định hiện hành) khi xác định thu nhập chịu thuế.

Sau khi nhận được tiền hỗ trợ theo sản lượng, khách hàng của Công ty liên doanh khí đốt Sài Gòn tự chịu trách nhiệm việc sử dụng tiền hỗ trợ này theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng và hạch toán các Khoản chi này theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Ban  HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5228/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5228/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2007
Ngày hiệu lực17/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5228/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5228/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5228/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành17/12/2007
        Ngày hiệu lực17/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5228/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5228/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 17/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực