Công văn 523/TTg-CN

Công văn 523/TTg-CN năm 2018 về vướng mắc quy định tại Quyết định 452/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 523/TTg-CN 2018 vướng mắc quy định tại Quyết định 452/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 523/TTg-CN
V/v các vướng mắc một số quy định tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghcủa Bộ Công Thương (các Công văn số 10705/BCT-ĐL ngày 14 tháng 11 năm 2017, số 10367/BCT-ATMT ngày 06 tháng 11 năm 2017); ý kiến của các Bộ: Xây dựng (các Công văn s 2936/BXD-VLXD ngày 06 tháng 12 năm 2017, số 3149/BXD-VLXD ngày 28 tháng 12 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (các Công văn số 6980/BTNMT-TCMT ngày 26 tháng 12 năm 2017, số 6910/BTNMT-TCMT ngày 22 tháng 12 năm 2017), Khoa học và Công nghệ (Công văn số 4144/BKHCN-CNN ngày 08 tháng 12 năm 2017); ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp ngày 07 tháng 3 năm 2018 về các vướng mắc về diện tích bãi chứa tro xỉ của một số dự án nhà máy nhiệt điện BOT và việc phê duyệt đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý các nội dung kiến nghị của Bộ Công Thương tại các văn bản nêu trên cụ thể như sau:

a) Về diện tích bãi xỉ của các nhà máy nhiệt điện BOT:

- Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương, Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân I đang thi công được áp dụng quy định bãi xỉ tại thời điểm ký kết hp đồng BOT; đối với các dự án nhà máy nhiệt điện đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đang thương thảo chuẩn bị ký hp đồng BOT (Nam Định I, Nghi Sơn II, Vân Phong I, Vũng Áng II, Vĩnh Tân III, Sông Hậu II) được giữ nguyên diện tích bãi xỉ như đã phê duyệt tại báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Bộ Công Thương nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện các biện pháp để giảm dần diện tích bãi xỉ của các dự án nhà máy nhiệt điện nêu trên.

b) Các chủ cơ sở phát thải lập, phê duyệt đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón; Bộ Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn chủ cơ sở phát thải lập, phê duyệt đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón; tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện đề án, xử lý nghiêm các vi phạm gây ô nhiễm môi trường.

2. Bộ Xây dựng phi hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành liên quan sớm hoàn thành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa cht, phân bón làm vật liệu san nền và đường giao thông; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sử dụng vật liệu nung.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Bộ: Công Thương, Xây dựng hướng dẫn các chủ cơ sở phát thải thực hiện xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm vật liệu xây dựng theo quy định về môi trường; thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 09 tháng 01 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&CN, Tư pháp;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộ
c TW
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty
nhà nước
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao L
ục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cng TTĐT, Các Vụ: TH, TKBT, KGVX;
- Lưu: VT, CN(2). Binh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Công văn 523/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu523/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2018
Ngày hiệu lực20/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 523/TTg-CN

Lược đồ Công văn 523/TTg-CN 2018 vướng mắc quy định tại Quyết định 452/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 523/TTg-CN 2018 vướng mắc quy định tại Quyết định 452/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu523/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành20/04/2018
        Ngày hiệu lực20/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 523/TTg-CN 2018 vướng mắc quy định tại Quyết định 452/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 523/TTg-CN 2018 vướng mắc quy định tại Quyết định 452/QĐ-TTg

           • 20/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực