Công văn 5230/TCT-CS

Công văn số 5230/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5230/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5230/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH ACER Việt Nam

 

Trả lời công văn số 07/07 ngày 14/11/2007 của Công ty TNHH ACER Việt Nam hỏi về ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 3 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định : “ Cơ sở kinh doanh đang được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại các Nghị định số 164/2003/NĐ-CP số 152/2004/NĐ-CP và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại. Trường hợp mức ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế TNDN đang được hưởng thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại”

- Tại Điểm 5 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “ Được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh Mục ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư”

- Tại Điểm 6 Mục I Danh Mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006) quy định: “ Sản xuất máy tính, thiết bị thông tin, viễn thông, internet và sản phẩm công nghiệp thông tin trọng điểm” thuộc Danh Mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH ACER Việt Nam là cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư có hoạt động sản xuất máy tính thuộc danh Mục ngành nghề lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thì Công ty sẽ được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo, được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% suốt thời gian thực hiện dự án theo Giấy phép đầu tư. Cụ thể năm 2003, Công ty bắt đầu có thu nhập chịu thuế thì Công ty sẽ được miễn thuế TNDN từ năm 2003 đến năm 2006, giảm 50% số thuế TNDN phải nộp từ năm 2007 đến năm 2015

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT,PC,TTTĐ
- Lưu; VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5230/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5230/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2007
Ngày hiệu lực17/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5230/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5230/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5230/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành17/12/2007
        Ngày hiệu lực17/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5230/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5230/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 17/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực