Công văn 5232/TCT-CS

Công văn 5232/TCT-CS năm 2017 về nộp mẫu 06/GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5232/TCT-CS 2017 vướng mắc nộp mẫu 06/GTGT


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5232/TCT-CS
V/v: mẫu 06/GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Xây dựng Toàn Phát.
(Đ/chỉ: Số 5, ngách 37, Ngõ Tân Lạc, Phố Đại La, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 11388/VPCP-ĐMDN ngày 25/10/2017 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Xây dựng Toàn Phát về việc nộp mẫu 06/GTGT. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về phương pháp khấu trừ thuế.

Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 và Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 theo hướng bỏ nộp mẫu 06/GTGT đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng.

Căn cứ quy định, hướng dẫn trên và theo trình bày của Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Xây dựng Toàn Phát, trường hợp Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Xây dựng Toàn Phát đã thành lập từ năm 2012 và từ khi thành lập đến năm 2016 Công ty đã kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán; theo phản ánh, cuối năm 2016, Công ty chậm nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) tới Cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nhưng thực tế trong năm 2017, Công ty đã sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng để xuất cho các khách hàng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn để Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Xây dựng Toàn Phát được tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP. Hà Nội và Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Xây dựng Toàn Phát được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5232/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5232/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/11/2017
Ngày hiệu lực 13/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5232/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5232/TCT-CS 2017 vướng mắc nộp mẫu 06/GTGT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5232/TCT-CS 2017 vướng mắc nộp mẫu 06/GTGT
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5232/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 13/11/2017
Ngày hiệu lực 13/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5232/TCT-CS 2017 vướng mắc nộp mẫu 06/GTGT

Lịch sử hiệu lực Công văn 5232/TCT-CS 2017 vướng mắc nộp mẫu 06/GTGT

  • 13/11/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/11/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực