Công văn 5236/VPCP-V.III

Công văn 5236/VPCP-V.III năm 2014 về cơ chế, chính sách phát triển sản phẩm chủ lực vùng Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5236/VPCP-V.III 2014 cơ chế chính sách phát triển sản phẩm chủ lực vùng Tây Nguyên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5236/VPCP-V.III
V/v cơ chế, chính sách phát triển các sản phẩm chủ lực vùng Tây Nguyên

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3554/TTr-BKHĐT ngày 09 tháng 6 năm 2014; ý kiến thẩm định dự thảo Quyết định của Bộ Tư pháp tại văn bản số 70/BTP-PLDSKT ngày 14 tháng 4 năm 2014 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù và ưu đãi phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổng kết, đánh giá các chính sách đã ban hành trên địa bàn; phối hợp với hoạt động rà soát các chính sách dân tộc do Ủy ban Dân tộc chủ trì. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương vùng Tây Nguyên phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm vùng Tây Nguyên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan: TC, NN&PTNT, KH&CN, CT, TN&MT, LĐ-TB&XH, NV, CA, QP, TP, NHNNVN;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, PL, NC;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5236/VPCP-V.III

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5236/VPCP-V.III
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2014
Ngày hiệu lực11/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5236/VPCP-V.III 2014 cơ chế chính sách phát triển sản phẩm chủ lực vùng Tây Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5236/VPCP-V.III 2014 cơ chế chính sách phát triển sản phẩm chủ lực vùng Tây Nguyên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5236/VPCP-V.III
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành11/07/2014
        Ngày hiệu lực11/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5236/VPCP-V.III 2014 cơ chế chính sách phát triển sản phẩm chủ lực vùng Tây Nguyên

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5236/VPCP-V.III 2014 cơ chế chính sách phát triển sản phẩm chủ lực vùng Tây Nguyên

              • 11/07/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/07/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực