Công văn 5238/LĐTBXH-LĐ

Công văn 5238/LĐTBXH-LĐ về hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến pháp luật lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5238/LĐTBXH-LĐ hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến pháp luật lao động


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 5238/LĐTBXH-LĐ
V/v hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến pháp luật lao động

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
- Các văn phòng đại diện cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, văn phòng đại diện cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, chi nhánh công ty nước ngoài đóng trên địa bàn thành phố (gọi chung là doanh nghiệp, tổ chức), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận thấy bên cạnh những doanh nghiệp, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Bộ luật lao động, vẫn còn một số doanh nghiệp, tổ chức có những hành vi vi phạm pháp luật lao động hoặc chưa thực hiện các quy định liên quan đến công tác quản lý lao động.

Nhằm nhắc nhở các doanh nghiệp, tổ chức cập nhật, thực hiện đúng và đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn số 5217/LĐTBXH-LĐ ngày 09/7/2009 tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức, cập nhật lại các nội dung chủ yếu cần phải thực hiện, báo cáo với cơ quan lao động trong quá trình hoạt động.

Đề nghị doanh nghiệp, tổ chức vào Website của Sở để truy cập công văn số 5217/LĐTBXH-LĐ ngày 09/7/2009 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đính kèm toàn bộ các phụ lục và biểu mẫu mà doanh nghiệp phải thực hiện, báo cáo liên quan đến việc hướng dẫn thủ tục khai trình sử dụng lao động, đăng ký cấp sổ lao động, đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn).

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công) số 159 Pasteur, phường 6, quận 3, điện thoại: 38.202.634 – 38.204.240 để được hướng dẫn thêm.

Đề nghị doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật lao động hiện hành, trong đó có việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất đến các cơ quan quản lý nhà nước theo hướng dẫn tại công văn số 5217/LĐTBXH-LĐ ngày 09/7/2009 nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (để báo cáo);
- Trung tâm GTVLTP, FOSCO, Cty CP CUXNKLĐHK, Cty CPDVDKSG (để biết);
- Lưu VP, Phòng LĐTLTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Xê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5238/LĐTBXH-LĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5238/LĐTBXH-LĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2009
Ngày hiệu lực10/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5238/LĐTBXH-LĐ

Lược đồ Công văn 5238/LĐTBXH-LĐ hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến pháp luật lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5238/LĐTBXH-LĐ hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến pháp luật lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5238/LĐTBXH-LĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Xê
        Ngày ban hành10/07/2009
        Ngày hiệu lực10/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5238/LĐTBXH-LĐ hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến pháp luật lao động

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5238/LĐTBXH-LĐ hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến pháp luật lao động

            • 10/07/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực