Công văn 524/UBND-KTN

Công văn 524/UBND-KTN về chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch khu phi thuế quan khu kinh tế cửa khẩu do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 524/UBND-KTN chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 524/UBND-KTN
V/v chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch khu phi thuế quan khu kinh tế cửa khẩu.

Kon Tum, ngày 05 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được Chính phủ chấp thuận đầu tư từ năm 1999 và đã được đưa vào quy hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020 (Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg ngày 25/03/2008). Quy hoạch chung phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 08/02/2007, có diện tích tự nhiên 70.438 ha. Gồm các khu công nghiệp, khu đô thị và các khu chức năng.

Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm gần vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trên ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y có khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế của Việt Nam và các nước trong khu vực; được xem là địa bàn có vị trí, vai trò quan trọng trên tuyến hành lang thương mại quốc tế nối từ Mianma – Đông Bắc Thái Lan – Nam Lào với khu vực Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ của Việt Nam. Nhằm khai thác tiềm năng và lợi thế để phát triển, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV xác định: “Tranh thủ tối đa nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế. Ưu tiên thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ nôi biên và buôn bán quá cảnh”; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 (Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ) xác định: “Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y gắn với nâng cấp xây dựng thị trấn Plei Kần thành trung tâm liên kết kinh tế của Tam giác phát triển ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia”.

Triển khai các chủ trương và chính sách nêu trên, thời gian qua tỉnh Kon Tum đã thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức kêu gọi đầu tư…. để phát triển Khu kinh tế. Tuy nhiên, việc kêu gọi đầu tư vào khu vực cửa khẩu gặp rất nhiều khó khăn do phải thực hiện cơ chế chính sách chung, không có chính sách đặc thù dành cho Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y.

Thực tế cho thấy: Chính sách ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu hiện tại với nhiều nội dung ưu đãi về miễn giảm tiền thuê đất, giao đất, thuế thu nhập doanh nghiệp… nhưng không thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Ở khu vực cửa khẩu nếu không có các chính sách đặc thù, vượt trội so với nội địa, thì rất khó thu hút đầu tư để phát triển kinh tế cửa khẩu.

Nhằm tạo điều kiện tỉnh Kon Tum thu hút đầu tư, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu xứng tầm là cửa ngõ trong quan hệ giao thương, trung tâm liên kết kinh tế của Tam giác phát triển ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia; UBND tỉnh Kon Tum kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ:

1. Cho phép Khu thương mại cửa khẩu quốc tế Bờ Y (khu phi thuế quan) tiếp tục được thực hiện chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch tại khu phi thuế quan đến hết năm 2018.

2. Giá trị miễn thuế cho khách tham quan du lịch đến khu phi thuế quan mua hàng hiện tại là 500.000 đồng/người/ngày, theo thời gian giá trị miễn thuế hiện tại không còn thích hợp, đề nghị cho phép nâng mức giá trị miễn thuế lên 2.000.000 đồng/người/ngày.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Công thương (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 524/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu524/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2012
Ngày hiệu lực05/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 524/UBND-KTN chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 524/UBND-KTN chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu524/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành05/04/2012
        Ngày hiệu lực05/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 524/UBND-KTN chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch

           Lịch sử hiệu lực Công văn 524/UBND-KTN chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch

           • 05/04/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực