Công văn 5240/BNG-LPQT

Công văn 5240/BNG-LPQT năm 2017 về kiểm tra đề xuất ký Hiệp định Vay Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” vay vốn Ngân hàng phát triển châu Á do Bộ Ngoại giao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5240/BNG-LPQT 2017 Hiệp định Vay Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện Đông Bắc


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5240/BNG-LPQT
V/v kiểm tra đề xuất ký Hiệp định Vay Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” vay vốn ADB.

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Hợp tác quốc tế).

Phúc Công văn số 10008/NHNN-HTQT ngày 08/12/2017 của Quý Cơ quan đề nghị cho ý kiến kiểm tra đối với đề xuất ký Hiệp định Vay Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” (BIIG1) vay vốn Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), căn cứ quy định tại Điều 18 Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao (Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế) có ý kiến như sau:

1. Về sự cần thiết ký Hiệp định

Bộ Ngoại giao nhất trí về sự cần thiết ký Hiệp định nêu trên nhằm tiếp nhận hỗ trợ tài chính của ADB cho Dự án BIIG1.

2. Về danh nghĩa ký, cấp ký và hình thức văn bản

Hiệp định nêu trên được ký với danh nghĩa Nhà nước là phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Điều ước quốc tế năm 2016 và thực tiễn ký kết điều ước quốc tế của ta về vốn vay ADB.

3. Đánh giá sự phù hợp của Hiệp định với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, lợi ích quốc gia, đường lối đối ngoại của Việt Nam

Dự thảo Hiệp định nêu trên có nội dung phù hợp với lợi ích quốc gia và đường li đối ngoại của Việt Nam, cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, không có quy định trái với các điều ước quốc tế về cùng lĩnh vực mà Việt Nam là thành viên.

4. Về dự thảo Ttrình Chính phủ

Dự thảo Tờ trình Chính phủ bao gồm các nội dung theo quy định tại Điều 16 Luật Điều ước quốc tế năm 2016. Tuy nhiên, để hoàn thiện thêm dự thảo Tờ trình, đề nghị Quý Cơ quan cân nhắc một số điểm sau:

- Tại Mục II.7, đề nghị sửa tên mục thành “Đánh giá về tính tương thích với quy định của pháp luật Việt Nam, việc áp dụng trực tiếp Hiệp định và yêu cầu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Hiệp định” để phù hợp với nội dung. Đề nghị bỏ nội dung về Luật Điều ước quốc tế năm 2016 trong đoạn “Dự thảo Hiệp định Vay phù hợp với... Luật Quản lý nợ công năm 2009” do Luật này quy định về việc ký kết, sửa đổi, gia hạn, chấm dứt hiệu lực của các Hiệp định, không điều chỉnh các vấn đề liên quan đến nội dung của các Hiệp định.

5. Về trình t, thủ tục

Việc đề xuất ký Hiệp định nêu trên đã tuân thủ trình tự thủ tục quy định tại Luật Điều ước quốc tế năm 2016.

Trên đây là ý kiến của Bộ Ngoại giao để Quý Cơ quan tổng hợp trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trư
ng Lê Hoài Trung (để báo cáo);
- UBND các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn;
- Lưu: HC, LPQT. VT09.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Hải Triều

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5240/BNG-LPQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5240/BNG-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2017
Ngày hiệu lực22/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5240/BNG-LPQT

Lược đồ Công văn 5240/BNG-LPQT 2017 Hiệp định Vay Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện Đông Bắc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5240/BNG-LPQT 2017 Hiệp định Vay Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện Đông Bắc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5240/BNG-LPQT
        Cơ quan ban hànhBộ Ngoại giao
        Người kýLê Hải Triều
        Ngày ban hành22/12/2017
        Ngày hiệu lực22/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5240/BNG-LPQT 2017 Hiệp định Vay Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện Đông Bắc

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5240/BNG-LPQT 2017 Hiệp định Vay Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện Đông Bắc

            • 22/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực