Công văn 5241/TCT-KK

Công văn 5241/TCT-KK năm 2019 về thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và việc xử phạt vi phạm hành chính khi thực hiện thủ tục xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5241/TCT-KK 2019 thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế xử phạt vi phạm hành chính


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5241/TCT-KK
V/v xử lý và trả lời kiến nghị của người nộp thuế.

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn VN-TAX
(Địa chỉ: Số 10, ngõ 10, đường Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phHà Nội)

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) nhận được công văn số 10611/VPCP-ĐMDN ngày 19/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn VN-TAX đề nghị hướng dẫn thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và việc xử phạt vi phạm hành chính khi thực hiện thủ tục xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Vấn đề vướng mắc của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn VN-TAX gửi kèm Công văn của Văn phòng Chính phủ đã được công ty gửi đến Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn số 31102019/CV-VNTAX ngày 31/10/2019. Cục Thuế TP Hà Nội cũng đã có công văn số 88992/CT-KK&KTT ngày 27/11/2019 trả lời doanh nghiệp.

2. Về thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

Các trường hợp, thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ, thành phần hồ sơ, trình tự giải quyết thủ tục chấm dứt hiệu lực mã sthuế được quy định chi tiết tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế. Đnghị Công ty TNHH dịch vụ tư vấn VN-TAX căn cứ để thực hiện.

3. Về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế:

Theo quy định tại điểm c, Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ: “c) Đi với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người np thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hn quy đnh, trừ trường hp đã chm dứt hot đng kinh doanh và trường hp tm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn ti điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hp không phải np hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn ti Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này.”

4. Về trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 26 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế: Cơ quan có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong trường hợp “d) Cá nhân vi phạm hành chính về thuế đã chết, mất tích, tchức vi phạm hành chính đã có quyết định giải th, quyết định tuyên bố phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt.”

Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH dịch vụ tư vấn VN-TAX nghiên cứu và thực hiện theo các quy định trích dẫn trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để báo cáo);
- Tổng cục Trưởng Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trư
ng Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện tử c
a Chính ph;
- Phòng thư
ơng mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Website Tổng cục Thuế;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, KK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5241/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5241/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2019
Ngày hiệu lực16/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5241/TCT-KK

Lược đồ Công văn 5241/TCT-KK 2019 thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế xử phạt vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5241/TCT-KK 2019 thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế xử phạt vi phạm hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5241/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Thu Phương
        Ngày ban hành16/12/2019
        Ngày hiệu lực16/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5241/TCT-KK 2019 thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế xử phạt vi phạm hành chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5241/TCT-KK 2019 thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế xử phạt vi phạm hành chính

           • 16/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực