Công văn 525/HTQTCT-HT

Nội dung toàn văn Công văn 525/HTQTCT-HT 2018 hướng dẫn cách ghi thành phần dân tộc


BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 525/HTQTCT-HT
V/v hướng dẫn cách ghi thành phần dân tộc

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 114/STP- HCTP ngày 29/01/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đề nghị hướng dẫn cách ghi thành phần dân tộc trong Sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch. Sau khi trao đi với Ủy ban dân tộc, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Theo thông tin do Ủy ban dân tộc cung cấp (Công văn số 390/UBDT- DTTS ngày 20/4/2018), hiện nay Ủy ban dân tộc đang phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan có liên quan nghiên cứu thực hiện xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng Bảng danh mục thành phần các dân tộc thiu s Việt Nam. Do đó, đề nghị Sở Tư pháp thông báo và hướng dẫn cơ quan đăng ký hộ tịch trước mắt thống nhất với hướng dẫn của Bộ Công an thực hiện cách ghi thành phần dân tộc theo hướng: ghi tên nhóm nhỏ hoặc tên gọi khác trước, sau đóng mở ngoặc ghi tên chính thức của dân tộc đ phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, ví dụ Pa-co (Ta-ôi).

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trao đổi để Sở Tư pháp biết, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Trần Thị Lệ Hoa (để biết);
- Trang TTĐT Cục HTQTCT (đ
đăng tải);
- Lưu: VT(Dung).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 525/HTQTCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu525/HTQTCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2018
Ngày hiệu lực14/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(04/05/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 525/HTQTCT-HT 2018 hướng dẫn cách ghi thành phần dân tộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 525/HTQTCT-HT 2018 hướng dẫn cách ghi thành phần dân tộc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu525/HTQTCT-HT
        Cơ quan ban hànhquốc tịch, chứng thực, Cục Hộ tịch
        Người ký***, Nguyễn Công Khanh
        Ngày ban hành14/05/2018
        Ngày hiệu lực14/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (04/05/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 525/HTQTCT-HT 2018 hướng dẫn cách ghi thành phần dân tộc

              Lịch sử hiệu lực Công văn 525/HTQTCT-HT 2018 hướng dẫn cách ghi thành phần dân tộc

              • 14/05/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/05/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực