Công văn 5250/BNN-TC

Công văn 5250/BNN-TC đề nghị phê duyệt danh mục, nội dung dự toán Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5250/BNN-TC đề nghị phê duyệt danh mục nội dung dự toán Chương trình


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5250/BNN-TC
V/v: Đề nghị phê duyệt danh mục, nội dung dự toán Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ nông thôn mới - Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
- Văn phòng Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ nông thôn mới

 

Căn cứ Công văn số 11930/BTC-HCSN ngày 4/9/2012 của Bộ Tài chính về việc kinh phí thực hiện Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới “Tại Điểm 1. Thống nhất với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạm ứng 35.000 triệu đồng để triển khai các nhiệm vụ của chương trình khoa học công nghệ phục vụ nông thôn mới bắt đầu thực hiện từ năm 2012. Đồng thời đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt danh mục, nội dung, dự toán kinh phí đề tài, dự án nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình trước khi phân bổ dự toán cho các đơn vị được giao chủ trì thực hiện…”.

Theo tinh thần Công văn trên, Vụ Tài chính đề nghị Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ nông thôn mới, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường khẩn trương trình Bộ phê duyệt danh mục, nội dung, dự toán kinh phí đề tài, dự án nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình. Trên cơ sở đó để các đơn vị được giao chủ trì thực hiện lập dự toán theo mã số ngân sách, kho bạc giao dịch để Vụ Tài chính tổng hợp trình Bộ có Công văn gửi Bộ Tài chính xin tạm ứng kinh phí thực hiện Chương trình trong năm 2012.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5250/BNN-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5250/BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2012
Ngày hiệu lực29/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5250/BNN-TC đề nghị phê duyệt danh mục nội dung dự toán Chương trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5250/BNN-TC đề nghị phê duyệt danh mục nội dung dự toán Chương trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5250/BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐinh Thị Phương
        Ngày ban hành29/10/2012
        Ngày hiệu lực29/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5250/BNN-TC đề nghị phê duyệt danh mục nội dung dự toán Chương trình

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5250/BNN-TC đề nghị phê duyệt danh mục nội dung dự toán Chương trình

              • 29/10/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/10/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực