Công văn 5250/TCHQ-GSQL

Công văn 5250/TCHQ-GSQL năm 2017 về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5250/TCHQ-GSQL 2017 chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không hưởng chính sách chế xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5250/TCHQ-GSQL
V/v chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn 8709/HQHP-GSQL ngày 17/07/2017 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc theo dõi nguyên liệu, vật tư khi chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất sang DNCX của Công ty TNHH MTV Duckshin Housing VN, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục chốt tồn nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu khi chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất sang DNCX

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 2, khoản 2 Điều 21 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 20 Điều 3 Luật Thuế giá trị gia tăng; Điều 2, Điều 3, Điều 8 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Điều 3, Điều 4, Điều 11 Luật Thuế bảo vệ môi trường và các quy định tại Điều 56, Điều 58, Điều 60, khoản 2 Điều 78 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì khi chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất sang DNCX, Công ty thực hiện như sau:

- Chốt tồn nguyên liệu, vật tư theo quy định cho Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, Gia công thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, Gia công kiểm tra tình hình sử dụng và tồn kho nguyên liệu, vật tư theo quy định tại Điều 59 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

- Nộp đầy đủ các khoản nợ thuế, lệ phí và nợ phạt còn tồn đọng.

2. Công ty TNHH MTV Duckshin Housing VN căn cứ quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để xác nhận đã nộp đầy đủ các khoản nợ thuế, lệ phí và nợ phạt còn tồn cho cơ quan hải quan trước khi chuyển đổi loại hình tự doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh, nghiệp chế xuất sang DNCX.

3. Sau khi hoàn thành thủ tục chốt tồn nguyên liệu, vật tư theo hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2 trên đây, Chi cục Hải quan KCX-KCN thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ giấy phép đầu tư của Công ty TNHH MTV Duckshin Housing VN để giải quyết thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với DNCX cho Công ty.

4. Để Chi cục Hải quan KCX-KCN thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tiếp tục quản lý hoạt động của Công ty TNHH MTV Duckshin Housing VN thì Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, Gia công thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin liên quan về Công ty cho Chi cục Hải quan KCX-KCN biết như thông tin về năng lực sản xuất, tình hình chấp hành pháp luật về hải quan, các thông tin khác thu thập được trong quá trình quản lý Công ty.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biệt và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5250/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5250/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2017
Ngày hiệu lực08/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5250/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 5250/TCHQ-GSQL 2017 chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không hưởng chính sách chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5250/TCHQ-GSQL 2017 chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không hưởng chính sách chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5250/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành08/08/2017
        Ngày hiệu lực08/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5250/TCHQ-GSQL 2017 chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không hưởng chính sách chế xuất

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5250/TCHQ-GSQL 2017 chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không hưởng chính sách chế xuất

            • 08/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực