Công văn 5250/TCT-TNCN

Công văn 5250/TCT-TNCN năm 2017 về thu nhập cá nhân đối với cá nhân trồng rừng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5250/TCT-TNCN 2017 thu nhập cá nhân đối với cá nhân trồng rừng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5250/TCT-TNCN
V/v TNCN đối với cá nhân trồng rừng

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương

Trả lời công văn số 187/CV-LNTH ngày 22/5/2017 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương (Công ty) về hợp đồng khoán công việc trồng rừng, chăm sóc rừng, bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Quy định về các khoản chịu thuế TNCN

- Tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

… …”

2. Quy định về miễn thuế TNCN đối với hộ, cá nhân sản xuất nông, lâm nghiệp.

- Tại Điểm e Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế

… …

e) Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường chưa chế biến thành sản phẩm khác.

… …”

3. Quy định về khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

- Tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

… …”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc miễn thuế thì chỉ quy định miễn thuế TNCN đối với thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế thông thường chưa qua chế biến thành sản phẩm khác. Đối với các khoản hỗ trợ mang tính thường xuyên như bảo vệ rừng, chăm sóc rừng cần phân biệt trường hợp là tiền lương, tiền công phải chịu thuế TNCN nếu các Công ty lâm nghiệp chi trả khoản tiền này theo hình thức hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN(2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5250/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5250/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2017
Ngày hiệu lực15/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5250/TCT-TNCN

Lược đồ Công văn 5250/TCT-TNCN 2017 thu nhập cá nhân đối với cá nhân trồng rừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5250/TCT-TNCN 2017 thu nhập cá nhân đối với cá nhân trồng rừng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5250/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTạ Thị Phương Lan
        Ngày ban hành15/11/2017
        Ngày hiệu lực15/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5250/TCT-TNCN 2017 thu nhập cá nhân đối với cá nhân trồng rừng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5250/TCT-TNCN 2017 thu nhập cá nhân đối với cá nhân trồng rừng

            • 15/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực