Công văn 5251/BHXH-QLT

Công văn 5251/BHXH-QLT năm 2018 hướng dẫn tạm thời tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5251/BHXH-QLT 2018 tham gia bảo hiểm bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP Hà Nội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5251/BHXH-QLT
V/v Hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP Hà Nội.

Thực hiện Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động đang làm việc tại Việt Nam là công dân nước ngoài; Công văn số 5329/UBND-KGVX ngày 31/10/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối tượng tham gia:

1.1. Từ ngày 01/12/2018, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi: Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

1.2. Người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH

Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ; người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 Bộ luật Lao động không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

1.3. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác nhau và thuộc diện đóng BHXH bắt buộc thì người lao động chỉ đóng BHXH đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên; người sử dụng lao động phải đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) theo từng hợp đồng đã giao kết.

2. Mức đóng:

2.1 Từ ngày 01/12/2018

Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động gồm:

+ 3% vào Quỹ ốm đau và thai sản

+ 0,5% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2.2. Từ ngày 01/01/ 2022

- Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động gồm:

+ 3% vào Quỹ ốm đau và thai sản

+ 0,5% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

+ 14% vào Quỹ hưu trí và tử tuất.

- Người lao động hàng tháng đóng : 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tiền lương tháng đóng BHXH được quy định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp tiền lương tháng cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

3. Chế độ BHXH:

3.1 Từ 01/12/2018

Người lao động là người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc gồm chế độ ốm đau, chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động và Nghị định số 37/2016/NĐ-CP .

3.2 Từ 01/01/2022

Ngoài các chế độ BHXH nêu tại mục 3.1, người lao động còn được hưởng các chế độ sau:

- Chế độ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội

- Các trường hợp hưởng BHXH một lần: thực hiện theo khoản 6 Điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP .

3.3. Thực hiện chuyển đổi chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam:

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khi không tiếp tục cư trú tại Việt Nam có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Người lao động được hưởng trợ cấp một lần nếu có nguyện vọng.

4. Thủ tục hồ sơ

Đối với các trường hợp người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH theo quy định tại Khoản 1 Công văn này, đơn vị sử dụng lao động kê khai hồ sơ theo Điều 23 Mục 1 Chương III Quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, cụ thể:

4.1. Đối với người lao động

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH), chỉ lập đối với trường hợp người tham gia chưa được cấp mã số BHXH hoặc khi có thay đổi thông tin.

4.2. Đối với đơn vị

- Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH).

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH) báo tăng lao động tham gia BHXH.

Đối với lao động người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHYT, cơ quan BHXH cấp mã đơn vị tham gia là mã IC. Ngoài ra, đơn vị có lao động người nước ngoài chỉ thuộc đối tượng tham gia BHYT, vẫn thực hiện quản lý theo mã đơn vị cũ là BW. Trường hợp đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp cho từng mã đơn vị trong nội dung ủy nhiệm chi nộp tiền.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đóng BHXH, BHYT cho người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội (qua Phòng Quản lý thu) để giải quyết ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- UBND TP Hà Nội (để b/c);
- Giám đốc BHXH TP (để b/c);
- Sở LĐTB&XH (để p/h);
- BHXH Q,H,TX (để t/h);
- Các phòng nghiệp vụ (để t/h);
- Website BHXH TP;
- Lưu: VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đàm Thị Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5251/BHXH-QLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5251/BHXH-QLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2018
Ngày hiệu lực03/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5251/BHXH-QLT 2018 tham gia bảo hiểm bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 5251/BHXH-QLT 2018 tham gia bảo hiểm bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP Hà Nội
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu5251/BHXH-QLT
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
       Người kýĐàm Thị Hòa
       Ngày ban hành03/12/2018
       Ngày hiệu lực03/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 5251/BHXH-QLT 2018 tham gia bảo hiểm bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Công văn 5251/BHXH-QLT 2018 tham gia bảo hiểm bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP Hà Nội

          • 03/12/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 03/12/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực