Công văn 5258/BTNMT-TCQLĐĐ

Công văn 5258/BTNMT-TCQLĐĐ về đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5258/BTNMT-TCQLĐĐ 2019 kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5258/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (gọi chung là kiểm kê đất đai năm 2019) thì đến nay các địa phương đã phải hoàn thành công tác chuẩn bị và đang triển khai thực hiện ở cấp xã. Tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương cho thấy tiến độ thực hiện của nhiều địa phương còn chậm, nhiều tỉnh chưa triển khai thực hiện ở cấp xã, thậm chí có tỉnh chưa hoàn thành công tác chuẩn bị. Để đảm bảo thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 ở cấp xã hoàn thành theo đúng tiến độ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị (xây dựng phương án kế hoạch thực hiện, bố trí nhân lực vật lực; chuẩn bị tài liệu bản đồ sử dụng trong điều tra; tập huấn cán bộ thực hiện,..) và chỉ đạo triển khai thực hiện ngay ở cấp xã; tập trung, huy động lực lượng các đơn vị chuyên môn của Sở, phối hợp chặt chẽ với các Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tăng cường đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ thực hiện; giám sát chặt chẽ việc thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 ở các xã đang triển khai;

2. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào định mức qui định tại Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định về định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất để chỉnh sửa, hoàn thiện dự toán kinh phí kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (đã lập theo hướng dẫn tại Công văn số 4032/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30 tháng 7 năm 2018), trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

3. Báo cáo tiến độ và các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Tỉnh (tính đến ngày 30/9/2019).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung trên đây; gửi dự toán kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (sau khi phê duyệt) và báo cáo tiến độ thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường qua Tổng cục Quản lý đất đai (theo địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; bản số gửi theo địa chỉ Email: ptkkkdd@monre.gov.vn) trước ngày 20/10/2019./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Lưu VT, VP(TH), TCQLĐĐ(CKS135).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

Thuộc tính Công văn 5258/BTNMT-TCQLĐĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5258/BTNMT-TCQLĐĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2019
Ngày hiệu lực14/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tuần trước
(25/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5258/BTNMT-TCQLĐĐ

Lược đồ Công văn 5258/BTNMT-TCQLĐĐ 2019 kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5258/BTNMT-TCQLĐĐ 2019 kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5258/BTNMT-TCQLĐĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Thị Phương Hoa
        Ngày ban hành14/10/2019
        Ngày hiệu lực14/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tuần trước
        (25/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5258/BTNMT-TCQLĐĐ 2019 kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5258/BTNMT-TCQLĐĐ 2019 kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

           • 14/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực