Công văn 526/CĐKGDBĐ-QLNV

Công văn 526/CĐKGDBĐ-QLNV năm 2014 thực hiện thông báo thế chấp phương tiện giao thông do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 526/CĐKGDBĐ-QLNV 2014 thực hiện thông báo thế chấp phương tiện giao thông


BỘ TƯ PHÁP
CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA
GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 526/CĐKGDBĐ-QLNV
V/v thực hiện thông báo thế chấp phương tiện giao thông

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

Trong thời gian qua, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Cục Đăng ký) nhận được phản ánh của một số Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt thuộc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số tổ chức tín dụng liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA ngày 05/11/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công an hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA). Trên cơ sở cuộc họp giữa các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm, Cục Đăng ký đề nghị các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản (các Trung tâm Đăng ký) thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Thông tin được kê khai trong Văn bản thông báo việc thế chấp phương tiện giao thông (Phụ lục số 05) là những thông tin cơ bản, được kê khai bắt buộc, tương ứng đối với từng loại phương tiện. Do đó, các Trung tâm Đăng ký cần kê khai đầy đủ thông tin về phương tiện giao thông cơ giới có trong Phụ lục số 05 khi gửi đến cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản. Ngoài ra, để thuận lợi trong việc quản lý hồ sơ, Cục Đăng ký đề nghị ghi số Văn bản thông báo (Ví dụ: Số...../TTĐK-TB), đồng thời ghi rõ là đăng ký lần đầu hoặc đăng ký thay đổi (bổ sung hay rút bớt tài sản thế chấp) hoặc xóa đăng ký thế chấpthời điểm đăng ký thế chấp tại cột “Loại đăng ký giao dịch bảo đảm” của Phụ lục số 05.

2. Khi gửi kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm, Trung tâm Đăng ký đồng thời gửi 01 (một) bản sao của Phụ lục số 05 đến cá nhân, tổ chức đã yêu cầu đăng ký, yêu cầu thông báo về việc thế chấp chấp phương tiện giao thông cơ giới để biết và lưu trong hồ sơ thế chấp.

Trên đây là hướng dẫn về việc kê khai thông tin và gửi Văn bản thông báo thế chấp phương tiện giao thông theo quy định tại Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm yêu cầu các Trung tâm Đăng ký nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng phụ trách (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- C67 - Bộ Công an (để biết);
- Lưu: VT, Phòng QLNV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hồ Quang Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 526/CĐKGDBĐ-QLNV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu526/CĐKGDBĐ-QLNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2014
Ngày hiệu lực26/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 526/CĐKGDBĐ-QLNV

Lược đồ Công văn 526/CĐKGDBĐ-QLNV 2014 thực hiện thông báo thế chấp phương tiện giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 526/CĐKGDBĐ-QLNV 2014 thực hiện thông báo thế chấp phương tiện giao thông
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu526/CĐKGDBĐ-QLNV
       Cơ quan ban hànhCục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
       Người kýHồ Quang Huy
       Ngày ban hành26/11/2014
       Ngày hiệu lực26/11/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 526/CĐKGDBĐ-QLNV 2014 thực hiện thông báo thế chấp phương tiện giao thông

             Lịch sử hiệu lực Công văn 526/CĐKGDBĐ-QLNV 2014 thực hiện thông báo thế chấp phương tiện giao thông

             • 26/11/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/11/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực