Công văn 5266/TCT-CS

Công văn số 5266/TCT-CS về việc chi phí trích trước chi phí đối với hoạt động xây dựng nhà ở do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5266/TCT-CS chi phí trích trước chi phí hoạt động xây dựng nhà ở


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5266/TCT-CS
V/v: chi phí trích trước đối với hoạt động xây dựng nhà ở

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng

Trả lời công văn số 466/CTHT-TCKT ngày 10/10/2007 của Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng về trích trước chi phí đối với hoạt động xây dựng nhà ở, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.2a Mục IV Phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế TNDN đã hướng dẫn các Khoản chi phí chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất như sau:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kéo dài từ trên 01 năm đến 05 năm và chỉ quyết toán giá trị kết cấu hạ tầng khi toàn bộ công việc hoàn tất thì khi tổng hợp chi phí chuyển quyền sử dụng đất cho phần diện tích đất đã chuyển quyền, cơ sở kinh doanh được tạm phân bổ chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng thực tế đã phát sinh theo tỷ lệ diện tích đất đã chuyển quyền theo công thức nêu trên. Sau khi hoàn tất quá trình đầu tư xây dựng, cơ sở kinh doanh được Điều chỉnh lại phần chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng tạm phân bổ cho phần diện tích đã chuyển quyền cho phù hợp và tổng giá trị kết cấu hạ tầng”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh doanh phát triển nhà và khu đô thị kéo dài từ 01 năm đến 05 năm và chỉ quyết toán giá trị kết cấu hạ tầng khi toàn bộ công việc hoàn tất thì khi tổng hợp chi phí  chuyển quyền sử dụng đất cho phần diện tích đất đã chuyển quyền, Công ty được tạm phân bổ chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng thực tế đã phát sinh theo tỷ lệ diện tích đất đã chuyển quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Tp. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5266/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5266/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực19/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5266/TCT-CS chi phí trích trước chi phí hoạt động xây dựng nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5266/TCT-CS chi phí trích trước chi phí hoạt động xây dựng nhà ở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5266/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực19/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5266/TCT-CS chi phí trích trước chi phí hoạt động xây dựng nhà ở

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5266/TCT-CS chi phí trích trước chi phí hoạt động xây dựng nhà ở

             • 19/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực