Công văn 5268/TCT-CS

Công văn số 5268/TCT-CS về việc tính thuế nhà đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5268/TCT-CS tính thuế nhà đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5268/TCT-CS
V/v: tính thuế nhà đất

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

Chi Cục thuế thị xã Hồng Lĩnh

Trả lời công văn số  337 TT/CCT ngày 16/08/2007 và công văn số 331/ĐKN-CCT ngày 15/08/2007 của Chi cục thuế thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về chính sách thuế nhà đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về diện tích tính thuế nhà đất nêu tại công văn số 1956 TCT/NV7 ngày 09/11/1994 của Tổng cục Thuế đã được thay thế bằng công văn số 807 TCT/NV7 ngày 17/05/1995 là: “ Nay Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị khi xác định thuế nhà đất phải đúng theo các quy định của Mục II Thông tư số 83 TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính  hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/08/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà đất”. Công văn số 4464/TCT-TS ngày 07/12/2005 và công văn số 3349 TCT/TS ngày 14/10/2004 đều hướng dẫn thu thuế nhà đất theo quy định tại Thông tư số 83 TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại Điều 83 và 84 Luật đất đai thì đất ở tại nông thôn và đô thị là: “ Đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch xây dựng Điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Đất ở tại đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị, phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt”.

Tuy nhiên, việc triển khai xem xét cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định trên và quy định tại Điều 87 Luật đất đai năm 2003 còn một số cơ quan Tài nguyên và Môi trường ở địa phương chưa triển khai. Để phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương nếu tỉnh Hà Tĩnh chưa xem xét cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định tại Luật đất đai năm 2003 thì việc xác định diện tích đất ở tính thuế nhà, đất được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 83 TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/08/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành về thuế nhà, đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi cục Thuế thị xã Hồng Lĩnh biết và thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5268/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5268/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực19/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5268/TCT-CS tính thuế nhà đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5268/TCT-CS tính thuế nhà đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5268/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực19/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5268/TCT-CS tính thuế nhà đất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5268/TCT-CS tính thuế nhà đất

             • 19/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực