Công văn 5268/VPCP-KTTH

Công văn 5268/VPCP-KTTH năm 2016 về tổng điều tra kinh tế năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5268/VPCP-KTTH tổng điều tra kinh tế 2017 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5268/VPCP-KTTH
V/v Tổng Điều tra kinh tế năm 2017

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4677/TTr-BKHĐ ngày 16 tháng 6 năm 2016 về tổng Điều tra kinh tế năm 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định Tổng Điều tra kinh tế năm 2017, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm các nguyên tắc sau:

1. Phù hợp với quy định của Luật Thống kê (sửa đổi) năm 2015.

2. Chỉ quy định về nguyên tắc việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế năm 2017, không quy định cụ thể về nhiệm vụ, thành phần tham gia Ban Chỉ đạo.

3. Lấy ý kiến Bộ Ngoại giao về việc Điều tra các tổ chức quốc tế và giải trình rõ hơn về sự cần thiết phải thực hiện Điều tra các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam.

4. Bổ sung các cơ quan hành chính nhà nước và cơ sở trực thuộc vào đối tượng, đơn vị Điều tra trong cuộc Tổng Điều tra kinh tế năm 2017 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4677/TTr-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2016 nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ (để báo cáo)
- Tổng cục Thống kê;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, PL;
- Lưu: VT, KTTH (3).
DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Ngu
yễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5268/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5268/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2016
Ngày hiệu lực28/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5268/VPCP-KTTH tổng điều tra kinh tế 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5268/VPCP-KTTH tổng điều tra kinh tế 2017 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5268/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành28/06/2016
        Ngày hiệu lực28/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5268/VPCP-KTTH tổng điều tra kinh tế 2017 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5268/VPCP-KTTH tổng điều tra kinh tế 2017 2016

             • 28/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực