Công văn 5269/TCT-CS

Công văn số 5269/TCT-CS về việc xử lý kê khai sai thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5269/TCT-CS xử lý kê khai sai thuế suất thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5269/TCT-CS
V/v: kê khai sai thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

Trả lời công văn số 228/CT-TTr ngày 01/11/2007 của Cục thuế tỉnh Hậu Giang về việc xử lý kê khai sai thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.10 Mục VI phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “ Trường hợp lập lại hóa đơn: Những hóa đơn đã xé rời khỏi quyển, sau đó phát hiện sai phải hủy bỏ thì tổ chức, cá nhân phải lập biên bản có chữ ký xác nhận của bên mua hàng, bên bán hàng, nếu là tổ chức phải có ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu tổ chức; bên mua hàng, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hóa đón hủy bỏ”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp bên bán ghi sai thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn thì bên mua và bên bán phải lập biên bản có chữ ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu hai doanh nghiệp để hủy hóa đơn cũ sai sót và xuất lại hóa đơn mới với thuế suất thuế GTGT chính xác thay thế hóa đơn cũ ghi sai thuế suất và thuế GTGT đầu ra do sai thuế suất, bên bán phải Điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của tháng xuất hóa đơn mới thay thế hóa đơn cũ bị hủy bỏ.

Trường hợp Công ty Trí Hưng chỉ Điều chỉnh giảm tại tờ khai thuế GTGT mà không lập lại hóa đơn, sau khi Công ty Hoàn An bị Kiểm toán Nhà nước phát hiện 02 hóa đơn do Công ty Trí Hưng xuất sai thuế suất, là sai quy định. Cục thuế chỉ chấp nhận Điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải nộp cho Công ty Trí Hưng trong trường hợp Công ty Trí Hưng vừa hủy bỏ hóa đơn cũ, lập lại hóa đơn mới, vừa Điều chỉnh số thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hậu Giang biết và thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5269/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5269/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực19/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5269/TCT-CS xử lý kê khai sai thuế suất thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5269/TCT-CS xử lý kê khai sai thuế suất thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5269/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực19/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5269/TCT-CS xử lý kê khai sai thuế suất thuế giá trị gia tăng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5269/TCT-CS xử lý kê khai sai thuế suất thuế giá trị gia tăng

             • 19/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực