Công văn 5269/UBND-SXD

Công văn 5269/UBND-SXD năm 2020 về tăng cường công tác kiểm tra, xác minh, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai theo nội dung phản ánh của báo chí do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5269/UBND-SXD 2020 xử lý các vi phạm trật tự xây dựng đất đai thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5269/UBND-SXD
V/v: Tăng cường công tác kiểm tra, xác minh, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai theo nội dung phản ánh của báo chí.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư.
- UBND các quận, huyện, thị xã.

UBND Thành phố nhận được các văn bản: Số 239/BC-SXD(TTr) ngày 06/10/2020, số 252/BC-SXD(TTr) ngày 23/10/2020 của Sở Xây dựng (có bản chụp gửi kèm) về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của UBND Thành ph[1], yêu cầu của Thanh tra Bộ Xây dng[2] về kiểm tra, xác minh, xử lý thông tin phản ánh của báo chí

Về việc này, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng tại 02 Văn bản trên.

2. Giao UBND 07 quận, huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng.

- Tập trung xử lý, dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng, đất đai, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, đất đai;

- Xem xét, xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức có liên quan (như đề cập tại mục III văn bản số 252/BC-SXD(TTr) ngày 23/10/2020 của S Xây dựng) theo quy định;

- Báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện, đồng thời gửi các Sở chuyên ngành để tng hợp theo lĩnh vực ngành;

- Thông tin kết quả xử lý đến các cơ quan thông tấn, báo chí theo Luật định.

3. Giao UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố: Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thường xuyên kim tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, triệt để các vi phạm phát sinh; Chủ động t chức kiểm tra, xác minh khi có báo chí phản ánh, kịp thời xử lý theo thm quyền đối với các vụ việc trên địa bàn quản lý, trả lời báo chí theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí th
ư Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Đ/c Nguyễn Thế Hùng;
- Đ/c Nguyễn Quốc Hùng;
- Văn phòng UBND TP;
- Lưu: VT, SXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 [1] Các văn bản ch đạo của UBND Thành phố: Số 4095/UBND-ĐT ngày 26/8/2020; s 8389/VP-ĐT ngày 29/9/2020; số 9164/VP-ĐT ngày 21/10/2020.

[2] Văn bản số số 379/TTr-TTXD3 ngày 11/8/2020 của Thanh tra Bộ Xây dựng về việc kiểm tra, xử lý các sai phạm theo phn ánh của báo chí.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5269/UBND-SXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5269/UBND-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2020
Ngày hiệu lực06/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5269/UBND-SXD

Lược đồ Công văn 5269/UBND-SXD 2020 xử lý các vi phạm trật tự xây dựng đất đai thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5269/UBND-SXD 2020 xử lý các vi phạm trật tự xây dựng đất đai thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5269/UBND-SXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Hùng
        Ngày ban hành06/11/2020
        Ngày hiệu lực06/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5269/UBND-SXD 2020 xử lý các vi phạm trật tự xây dựng đất đai thành phố Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5269/UBND-SXD 2020 xử lý các vi phạm trật tự xây dựng đất đai thành phố Hà Nội

              • 06/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực