Công văn 5270/TCT-CS

Công văn số 5270/TCT-CS về việc chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5270/TCT-CS chính sách thu lệ phí trước bạ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5270/TCT-CS
V/v: chính sách thu lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 6922/CT-THNVDT ngày 08/10/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về vướng mắc trong quản lý thu lệ phí trước bạ (LPTB), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 10a, 10d Mục III phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ: “ Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp theo chính sách hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân đem tài sản của mình góp vốn vào tổ chức liên doanh, hợp doanh có tư cách pháp nhân (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần..) và tổ chức liên doanh, hợp doanh đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó; hoặc khi các tổ chức liên doanh, hợp doanh giải thể, phân chia tài sản của mình cho các tổ chức, cá nhân thành viên đăng ký quyền sở hữu, sử dụng.

… d) Tài sản được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu đổi tên đồng thời đổi chủ tài sản, như: thay sáng lập viên cũ bằng sáng lập viên mới thì phải nộp lệ phí trước bạ)”

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp phát sinh hoạt động chuyển nhượng vốn, việc thu lệ phí trước bạ thực hiện như sau:

- Nếu việc chuyển nhượng vốn dẫn đến sự thay đổi về tỷ lệ vốn góp giữa các thành viên trong doanh nghiệp (bao gồm cả trường hợp chuyển nhượng toàn bộ vốn từ bên Việt Nam sang nước ngoài hay ngược lại trong Công ty TNHH liên doanh với nước ngoài), đồng thời có sự thay đổi về tên gọi và hình thức của doanh nghiệp (Ví dụ Công ty liên doanh thành Công ty 100% vốn nước ngoài hoặc công ty 100% vốn Việt Nam) thì doanh nghiệp phải nộp LPTB khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng tài sản;

- Nếu việc chuyển nhượng vốn chỉ dẫn đến sự thay đổi về tỷ lệ vốn góp giữa các thành viên trong doanh nghiệp mà không thay đổi tên gọi thì doanh nghiệp không phải nộp LPTB.

Khi doanh nghiệp giải thể hoặc phân chia tài sản cho các thành viên đã góp vốn thì chủ tài sản mới ( do nhận chuyển nhượng vốn bằng tài sản từ thành viên góp vốn khác chuyển sang) phải nộp LPTB khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để giải quyết đúng chế độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5270/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5270/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực19/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5270/TCT-CS chính sách thu lệ phí trước bạ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5270/TCT-CS chính sách thu lệ phí trước bạ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5270/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực19/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5270/TCT-CS chính sách thu lệ phí trước bạ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5270/TCT-CS chính sách thu lệ phí trước bạ

             • 19/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực