Công văn 528/BGTVT-TC

Công văn số 528/BGTVT-TC về việc báo cáo về trợ cấp khó khăn theo quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 528/BGTVT-TC báo cáo về trợ cấp khó khăn theo quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 528 /BGTVT-TC
V/v: báo cáo về trợ cấp khó khăn theo quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: 

- Các Cục Quản lý nhà nước chuyên ngành;
- Các Trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học thuộc Bộ;
- Viện Chiến lược và phát triển GTVT;
- Viện Khoa học và công nghệ GTVT;
- Văn phòng Bộ;
- Trung tâm công nghệ thông tin.

 

Ngày 16/01/2009 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức có mức lương thấp, đời sống khó khăn. Để có cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị nghiên cứu các quy định nêu trên và lập báo cáo theo các mẫu số 01, 2a, 2b, 2c  kèm theo Thông tư số 08/2009/TT-BTC ngày 16/01/2009 của Bộ Tài chính gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 18/02/2009.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Đỗ Văn Quốc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 528/BGTVT-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu528/BGTVT-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2009
Ngày hiệu lực03/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 528/BGTVT-TC

Lược đồ Công văn 528/BGTVT-TC báo cáo về trợ cấp khó khăn theo quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 528/BGTVT-TC báo cáo về trợ cấp khó khăn theo quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu528/BGTVT-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐỗ Văn Quốc
        Ngày ban hành03/02/2009
        Ngày hiệu lực03/02/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 528/BGTVT-TC báo cáo về trợ cấp khó khăn theo quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 528/BGTVT-TC báo cáo về trợ cấp khó khăn theo quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

           • 03/02/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/02/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực