Công văn 5281/TCT-CS

Công văn số 5281/TCT-CS về việc xử phạt vi phạm hành chính về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5281/TCT-CS xử phạt vi phạm hành chính lệ phí trước bạ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5281/TCT-CS
V/v xử phạt vi phạm hành chính về lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Đà Nẵng

Trả lời công văn số 7133/CT-THDT ngày 31/10/2007 của Cục Thuế TP Đà Nẵng về việc xin ý kiến chỉ đạo áp dụng xử phạt vi phạm hành chính về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 32 Luật quản lý thuế quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh: ''3.Chậm nhất là ngày thứ mười kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế. ''

- Tại Điểm 1b Điều 15 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế quy định: ''Khai theo từng lần phát sinh áp dụng đối với lệ phí trước bạ, lệ phí hải quan; ''

- Tại Mục I Phần G Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định. ''...Việc xử phạt vi phạm chế độ cung cấp thông tin, vi phạm về chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, vi phạm chậm nộp tiền thuế, hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp, hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong lĩnh vục phí và lệ phí được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 4, Điểm 5, Mục I và Mục II, Mục III, Mục IV Phần B Thông tư này. Đối với các hành vi vi phạm về chế độ quản lý, thu, nộp, phí, lệ phí và sử dụng phí và lệ phí ngoài các hành vi vi phạm nêu trên thì việc xử phạt được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị đinh số 106/2003/NĐ- CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy đinh về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí.”

Theo đó, trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng thực hiện kê khai lệ phí trước bạ chậm so với thời gian quy định thì căn cứ vào hướng dẫn tại Điểm 2 Mục II Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí để triển khai thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Đà Nẵng được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5281/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5281/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2007
Ngày hiệu lực20/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5281/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5281/TCT-CS xử phạt vi phạm hành chính lệ phí trước bạ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5281/TCT-CS xử phạt vi phạm hành chính lệ phí trước bạ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5281/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành20/12/2007
        Ngày hiệu lực20/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5281/TCT-CS xử phạt vi phạm hành chính lệ phí trước bạ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5281/TCT-CS xử phạt vi phạm hành chính lệ phí trước bạ

           • 20/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực