Công văn 5287/TCT-CS

Công văn số 5287/TCT-CS về việc truy thu tiền thuê đất đối với Công ty TNHH Kinh doanh lương thực, thực phẩm và hỗ trợ ngành ong do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5287/TCT-CS truy thu tiền thuê đất Công ty TNHH Kinh doanh lương thực, thực phẩm và hỗ trợ ngành ong


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5287/TCT-CS
V/v thu thuế nhà đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 14666/CT- THNVDT ngày 15/10/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc truy thu tiền thuê đất đối với Công ty TNHH Kinh doanh lương thực, thực phẩm và hỗ trợ ngành ong (sau đây gọi là Công ty), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2c, Mục I Thông tư số 83-TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà, đất quy định: ''Trong trường hợp  còn có sự tranh chấp hoặc chưa xác định được quyền sử dụng đất, kể cả trường hợp lấn chiếm trái phép..., thì tổ chức, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất phải nộp thuế đất. Việc nộp thuế đất trong trường hợp  này không có nghĩa là thừa nhận tính hợp pháp về quyền sử dụng đất. ''

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Kinh doanh lương thực thực phẩm và Hỗ trợ ngành ong tiếp nhận nhà C2B Thành Công trên đất của Hội nuôi ong Việt Nam từ Ngân hàng ngoại thương Việt Nam. Đến ngày 10/10/2006, Công ty mới được Nhà nước chính thức cho phép thuê đất theo Quyết định số 258/QĐ-UB ngày 16/01/2006 của UBND TP. Hà Nội về việc cho Công ty TNHH Kinh doanh lương thực phẩm và Hỗ trợ ngành ong được thuê 1.500 m2 đất số l 5 phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình để làm trụ sở làm việc.

Trong thời gian giải quyết công nợ và tài sản thế chấp giữa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với Hội nuôi ong Việt Nam, quyền sử dụng đất vẫn thuộc Hội nuôi ong Việt Nam, nhưng Công ty được quyền quản lý khai thác sử dụng nhà C2B Thành Công thì Công ty phải kê khai, nộp thuế nhà đất.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội, kiểm tra cụ thể hồ sơ tài liệu, xác định số tiền thuế nhà đất phải truy thu và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vục thuế đối với Công ty TNHH Kinh doanh lương thực thực phẩm và Hỗ truy ngành ong theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5287/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5287/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2007
Ngày hiệu lực20/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5287/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5287/TCT-CS truy thu tiền thuê đất Công ty TNHH Kinh doanh lương thực, thực phẩm và hỗ trợ ngành ong


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5287/TCT-CS truy thu tiền thuê đất Công ty TNHH Kinh doanh lương thực, thực phẩm và hỗ trợ ngành ong
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5287/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành20/12/2007
        Ngày hiệu lực20/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5287/TCT-CS truy thu tiền thuê đất Công ty TNHH Kinh doanh lương thực, thực phẩm và hỗ trợ ngành ong

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5287/TCT-CS truy thu tiền thuê đất Công ty TNHH Kinh doanh lương thực, thực phẩm và hỗ trợ ngành ong

           • 20/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực