Công văn 5289/TCT-CS

Công văn 5289/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5289/TCT-CS 2019 hoàn thuế đối với dự án đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5289/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 316/CT-TTHT ngày 22/1/2019, công văn số 364/CT-THNVDT ngày 25/1/2019, công văn số 514/CT-KK ngày 13/2/2019 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về hoàn thuế đối với dự án đầu tư. Căn cứ ý kiến của Bộ Công thương tại công văn số 7972/BCT-ĐTĐL ngày 23/10/2019, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Việc hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:

Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế;

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 12/8/2016 của Chính phủ;

Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, Thông tư số 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Quản lý thuế">130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

2. Đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cụ thể là kinh doanh trong lĩnh vực điện lực, Bộ Công thương đã có công văn số 7972/BCT-ĐTĐL ngày 23/10/2019 về giấy phép, giấy chứng nhận đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện gửi Bộ Tài chính (bản sao đính kèm). Theo đó, Bộ Công thương đã nêu “Luật Điện lực quy định với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực điện lực ch cấp giấy phép hoạt động điện lực, không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiệnˮ. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ vào Giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Công thương (Cục Điều tiết điện lực) cấp để rà soát trong quá trình giải quyết đảm bảo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Công thương;
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC; KK-TCT;
- Website - TCT;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thế Mạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5289/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5289/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/12/2019
Ngày hiệu lực 17/12/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5289/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5289/TCT-CS 2019 hoàn thuế đối với dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5289/TCT-CS 2019 hoàn thuế đối với dự án đầu tư
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5289/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành 17/12/2019
Ngày hiệu lực 17/12/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 tháng trước
(09/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5289/TCT-CS 2019 hoàn thuế đối với dự án đầu tư

Lịch sử hiệu lực Công văn 5289/TCT-CS 2019 hoàn thuế đối với dự án đầu tư

  • 17/12/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/12/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực