Công văn 5291/TCT-CS

Công văn số 5291/TCT-CS về việc các căn cứ xác định các yếu tố đầu vào liên quan đến việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5291/TCT-CS căn cứ xác định các yếu tố đầu vào liên quan đến xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5291/TCT-CS
V/v: các căn cứ xác định các yếu tố  đầu vào liên quan đến việc xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 1041/CT-TTrT ngày 03/08/2007 của Cục thuế tỉnh Cà Mau hỏi về việc chênh lệch giá mua tôm xuất khẩu của Công ty TNHH Hải Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 30, Chương IV, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Trong quá trình kiểm tra, thanh tra việc kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế của cơ sở kinh doanh, nếu phát hiện giá mua, giá bán, chi phí kinh doanh, thu nhập chịu thuế và các yếu tố khác do cơ sở kinh doanh xác định không hợp lý, cơ quan thuế có quyền xác định lại giá mua, giá bán theo giá thị trường trong và ngoài nước, chi phí, thu nhập chịu thuế và các yếu tố khác để bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp qua quá trình thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Hải Nam, Cục thuế tỉnh Cà Mau có phát hiện việc Công ty kê khai giá thu mua tôm nguyên liệu từ người dân cao hơn giá mua tôm cùng loại trên thị trường dẫn đến giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và Cục thuế có đầy đủ chứng cứ chứng minh việc Công ty TNHH Hải Nam thu mua tôm nguyên liệu với mức giá không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường thì Cục thuế có thể xác định lại yếu tố giá thu mua tôm nguyên liệu khi hạch toán chi phí của Công ty TNHH Hải Nam.

Kể từ ngày 01/07/2007, các căn cứ để ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp trong trường hợp đơn vị hạch toán giá bán hàng hoá, dịch vụ không đúng với giá thực tế thanh toán làm giảm doanh thu tính thuế hoặc hạch toán giá mua hàng hoá, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường làm tăng chi phí, tăng thuế GTGT được khấu trừ, giảm nghĩa vụ thuế phải nộp được quy định tại Điều 26 và Điều 27, Nghị định sổ 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cà Mau biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5291/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5291/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2007
Ngày hiệu lực20/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5291/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5291/TCT-CS căn cứ xác định các yếu tố đầu vào liên quan đến xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5291/TCT-CS căn cứ xác định các yếu tố đầu vào liên quan đến xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5291/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành20/12/2007
        Ngày hiệu lực20/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5291/TCT-CS căn cứ xác định các yếu tố đầu vào liên quan đến xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5291/TCT-CS căn cứ xác định các yếu tố đầu vào liên quan đến xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 20/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực