Công văn 5292/BNN-KH

Công văn 5292/BNN-KH năm 2014 báo cáo tiến độ cấp vốn dự án thuộc Chương trình Giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5292/BNN-KH 2014 tiến độ cấp vốn Chương trình Giống


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5292/BNN-KH
V/v: báo cáo tiến độ cấp vốn các dự án thuộc Chương trình Giống

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố

Để tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện và đề xuất kế hoạch vốn đầu tư năm 2015 đối với các dự án thuộc Chương trình Giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản giai đoạn 2011-2015; Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Bộ Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố báo cáo thông tin về các dự án giống theo mẫu sau:

STT

Tên dự án

Số QĐ, ngày tháng phê duyệt dự án

Tổng mức đầu tư được duyệt (Trđ)

Ước thực hiện đến hết năm 2014 (Trđ)

Đề nghị kế hoạch vốn Ngân sách năm 2015 (Trđ)

Tổng số

Vốn Ngân sách

Vốn tự huy động

Tổng số

Vốn Ngân sách

Vốn tự huy động

Sự nghiệp

Xây dựng cơ bản

Sự nghiệp

Xây dựng cơ bản

Sự nghiệp

Xây dựng cơ bản

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ tổng hợp những dự án có đủ các thông tin như bảng trên gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để cân đối vốn cho kế hoạch năm 2015.

Đề nghị Bộ Công Thương và Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ Kế hoạch - đơn vị được Bộ giao thường trực Chương trình giống. Email: [email protected]; Fax: 0438233811) trước ngày 20/7/2014 để kịp tổng hợp. Báo cáo cần ưu tiên những dự án đang được ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư từ năm 2014 trở về trước nhưng chưa hoàn thành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Quốc Luân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5292/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5292/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2014
Ngày hiệu lực02/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5292/BNN-KH 2014 tiến độ cấp vốn Chương trình Giống


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5292/BNN-KH 2014 tiến độ cấp vốn Chương trình Giống
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5292/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐào Quốc Luân
        Ngày ban hành02/07/2014
        Ngày hiệu lực02/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5292/BNN-KH 2014 tiến độ cấp vốn Chương trình Giống

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5292/BNN-KH 2014 tiến độ cấp vốn Chương trình Giống

              • 02/07/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/07/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực