Công văn 5292/TCT-KK

Công văn 5292/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5292/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5292/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 8708/CT-PC ngày 13/9/2017 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế…”

- Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế”.

- Công văn số 10315/BTC-TCT ngày 25/7/2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Luật số 106/2016/QH13 hướng dẫn: “... Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì cơ quan thuế vẫn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cơ sở kinh doanh và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo quy định của pháp luật”.

- Hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số 71-2016 CV/VCT-JSC ngày 10/10/2016 của Công ty cổ phần Viet Cement Terminal đã được Chi cục thuế quận Phú Nhuận trả lời tại công văn số 3494/CCT.PN-KT4 ngày 26/4/2017 với nội dung không đủ điều kiện hoàn thuế.

Theo đó, Công ty đã lập hồ sơ khai điều chỉnh bổ sung, chuyển số còn được khấu trừ, đề nghị hoàn tại quý 2/2016 sang quý 4/2016 để bù trừ với số thuế GTGT đầu ra phát sinh tại quý 4/2016; đồng thời Công ty có văn bản ngày 15/7/2017 gửi Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị xem xét việc giải quyết hoàn thuế của Công ty.

- Công văn số 3769/TCT-TTr ngày 21/8/2017 của Tổng cục Thuế ban hành về việc rà soát hồ sơ hoàn thuế GTGT hướng dẫn: “Tổng cục Thuế đã có cuộc họp với Cục thuế TP Hồ Chí Minh, cục Thuế TP Hà Nội và đại diện các Vụ của Tổng cục Thuế (Thanh tra, Chính sách, Kiểm tra nội bộ và Pháp chế) ngày 12/7/2017. Tại cuộc họp, đã thống nhất nội dung giao các Cục Thuế thực hiện rà soát cụ thể từng hồ sơ hoàn thuế GTGT và đặc thù của từng doanh nghiệp để xác định nghĩa vụ kê khai thuế GTGT và hoàn thuế GTGT theo đúng quy định.

Do vậy, đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng yêu cầu tại Thông báo số 242/TB-BTC và nội dung đã thống nhất tại cuộc họp ngày 12/7/2017 để rà soát từng hồ sơ cụ thể về hoàn thuế GTGT theo đúng quy định”.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục thuế TP Hồ Chí Minh rà soát toàn bộ hồ sơ khai thuế GTGT, kết quả kiểm tra hoàn thuế của Công ty cổ phần Viet Cement Terminal để hướng dẫn Công ty kê khai điều chỉnh bổ sung và lập hồ sơ hoàn thuế theo quy định tai Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Cục thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 và khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đối với số thuế GTGT chưa được khấu trừ luỹ kế 4 quý liên tục tính đến hết quý 2/2016 sau khi đã bù trừ với các khoản phát sinh phải nộp do Công ty kê khai điều chỉnh bổ sung.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Đại Trí (để b/c);
- Vụ: CS, PC, TTr, KTNB (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK(3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5292/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5292/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2017
Ngày hiệu lực16/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5292/TCT-KK

Lược đồ Công văn 5292/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5292/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5292/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Thu Hà
        Ngày ban hành16/11/2017
        Ngày hiệu lực16/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 5292/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5292/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng

         • 16/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực