Công văn 5293/TCT-CS

Công văn số 5293/TCT-CS về cách tính thuế Giá trị gia tăng khi chuyển quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5293/TCT-CS cách tính thuế Giá trị gia tăng khi chuyển quyền sử dụng đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5293/TCT-CS
V/v: tính thuế GTGT phải nộp khi chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thái Bình Dương
Đ/c: 2/5 Ông Ích Khiêm, TP.Đà Nẵng

 

Trả lời công văn số 21/CV-CT ngày 18/6/2007 của Công ty TNHH Thái Bình Dương hỏi về cách tính thuế Giá trị gia tăng khi chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: .

Tại Điểm 10 Mục I phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

“I- Giá tính thuế GTGT:

... Đối với cơ sở hạ tầng kỹ thuật do các cơ sở kinh doanh được Nhà nước giao đất xây dựng để chuyển nhượng gắn với chuyển quyền sử dụng đất thì giá tính thuế GTGT là giá thực tế chuyển nhượng cơ sở hạ tầng cùng với chuyển quyền sử dụng đất chưa có thuế GTGT, trừ tiền sử dụng đất phải nộp vào NSNN theo giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời Điểm giao đất”.

Tại Điều 91 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/10/2004 quy định chi tiết thi hành Luật đất đai quy định:

“2. Người sử dụng đất xây dựng công trình công cộng không có Mục đích kinh doanh thì dược Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất...”'

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Thái Bình Dương được Nhà nước giao đất có thu tiền CQSD đất để đầu tư xây dựng hình thành khu dân cư. Trong đó, diện tích khu đất được giao bao gồm: diện tích đất chia lô và diện tích công trình đường giao thông, mương thoát nước... nhưng diện tích toàn khu đất phục vụ Mục đích kinh doanh nên tiền sử dụng đất phải nộp NSNN được tính trên tổng diện tích khu quy hoạch. Do đó, giá tính thuế

GTGT của lô đất được tính như sau:

Giá tính thuế GTGT của lô đất = [Giá chuyển quyền sử dụng đất của lô đất chưa có thuế GTGT - tiền sử dụng đất phải nộp vào NSNN của lô đất) x 10%

Trong đó: Tiền sử dụng đất phải nộp NSNN của lô đất = (tổng số tiền nộp vào NSNN của toàn dự án/Tổng diện tích khu quy hoạch) * Diện tích lô đất.

Theo công văn số 569/CT-TTHT của Cục thuế thành phố Đà Nẵng ngày 26/1/2007 về việc kê khai nộp thuế GTGT hướng dẫn Công ty kê khai thuế đối với kinh doanh bất động sản là đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Thái Bình Dương được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TP Đà Nẵng;
- Ban HT, PC;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5293/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5293/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2007
Ngày hiệu lực20/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5293/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5293/TCT-CS cách tính thuế Giá trị gia tăng khi chuyển quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5293/TCT-CS cách tính thuế Giá trị gia tăng khi chuyển quyền sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5293/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành20/12/2007
        Ngày hiệu lực20/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5293/TCT-CS cách tính thuế Giá trị gia tăng khi chuyển quyền sử dụng đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5293/TCT-CS cách tính thuế Giá trị gia tăng khi chuyển quyền sử dụng đất

           • 20/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực