Công văn 5294/TM-XNK

Công văn số 5294/TM-XNK của Bộ Thương mại về xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006

Nội dung toàn văn Công văn 5294/TM-XNK xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006


 

 

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5294/TM-XNK
V/v xét chọn doanh nghiệp.xuất khẩu uy tín năm 2006

Hà Nội, ngày 28  tháng 8  năm 2006

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Thương mại

Ngày 08/08/2006,Bộ đã ban hành Thông báo số 4876/TM-XNK về việc tiếp tục xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006. Căn cứ xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006 dựa trên kim ngạch xuất khẩu trực tiếp năm 2005 của mặt hàng mà doanh nghiệp đăng ký xét chọn. Đối với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Thương mại đáp ứng các tiêu chí xét chọn, đề nghị gửi Phiếu đăng ký xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006 (theo mẫu đính kèm sau đây) về Vụ Xuất Nhập khẩu (Bộ Thương mại) hoặc gửi về Hiệp hội ngành hàng mà đơn vị mình là thành viên trước ngày 20/09/2006 để được giới thiệu và xét chọn.

Bộ Thương mại thông báo cho các doanh nghiệp biết và thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;(đã ký)
- Trang mạng của BTM;
- Lưu VT, XNK         (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
 PHÓ VỤ TRƯỞNG
PHAN VĂN CHINH

 

Phiếu đăng ký xét chọn“Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006”

Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp (bằng tiếng Việt): ____________________________________

- Tên doanh nghiệp (bằng tiếng Anh): ­ ____________________________________

- Tên giao dịch (tên viết tắt) của doanh nghiệp: _____________________________

- Địa chỉ: ___________________________________________________________

- Điện thoại: ____________________ (ghi rõ số điện thoại có người nói tiếng Anh)

- Fax: _____________________________________________________________

- E-mail: ___________________________________________________________

- Website: __________________________________________________________

- Giấy phép thành lập số: ________________________ cấp ngày: _____________

- Cơ quan cấp: _______________________________________________________

- Loại hình doanh nghiệp: Nhà nước: ________ Cổ phần: _________ FDI: _______

TNHH: _______________ Loại hình khác: ________________________________

- Ngành nghề kinh doanh: _____________________________________________

___________________________________________________________________

- Nhãn mác sản phẩm: ________________________________________________

- Tên Tổng giám đốc/ Giám đốc: ________________________________________

- Những mốc phát triển quan trọng của doanh nghiệp: _______________________

___________________________________________________________________

- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng doanh nghiệp đã đạt được (ISO, HACCP, GMS, TQM ...): ___________________________________________________________

- Những danh hiệu đã đạt được về thành tích xuất khẩu trong năm qua: __________

___________________________________________________________________

- Thị trường xuất khẩu chủ yếu: _________________________________________

- Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 3 năm liên tiếp:

Năm

Doanh thu (*)

Lợi nhuận (*)

Năm 2004

 

 

Năm 2005

 

 

6 tháng năm 2006 (**)

 

 

(*) Lấy theo báo cáo quyết toán hàng năm của doanh nghiệp

(**) Nếu 6 tháng đầu năm 2006 chưa có số liệu thì lấy số liệu ước tính của DN

- Tự đánh giá về tình hình tài chính: ổn định: ________________ Tốt: __________

I.                                 Thông tin chung về doanh nghiệp

STT

Mặt hàng

Thị trường

Kim ngạch năm 2005

Kim ngạch 08 tháng năm 2006

ước kim ngạch năm 2006

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

(*) kê khai theo thứ tự mặt hàng từ kim ngạch lớn đến kim ngạch nhỏ

II.                                Chất lượng thực hiện đơn hàng

- Hàng hóa: _________________________________________________________

- Chất lượng: ________________________________________________________

- Thời gian giao hàng: ________________________________________________

- Khiếu nại của khách hàng trong và ngoài nước: ___________________________

 

Hướng phát triển và mở rộng thị trường

- Phát triển mặt hàng xuất khẩu: _________________________________________

- Phát triển thị trường xuất khẩu: ________________________________________

- Kim ngạch dự kiến: ________________________ tăng: ________% __________

- Khó khăn/ thuận lợi: _________________________________________________

III.                              Kiến nghị của doanh nghiệp (nếu có)

     Xác nhận của Cơ quan xét chọn                                 Ngày ...  tháng ...   năm 2006

(Thủ trưởng Cơ quan ký tên đóng dấu)                             Người đứng đầu doanh nghiệp

                                                                                                     (ký tên đóng dấu)

Lưu ý: Phiếu đăng ký lập thành 2 bản chính. Cơ quan tổ chức xét chọn ký xác nhận và gửi về Bộ Thương mại 1 bản chính cùng với công văn giới thiệu. 1 bản lưu tại cơ quan xét chọn.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5294/TM-XNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5294/TM-XNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2006
Ngày hiệu lực28/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5294/TM-XNK

Lược đồ Công văn 5294/TM-XNK xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5294/TM-XNK xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5294/TM-XNK
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýPhan Văn Chinh
        Ngày ban hành28/08/2006
        Ngày hiệu lực28/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5294/TM-XNK xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5294/TM-XNK xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006

              • 28/08/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/08/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực