Công văn 5295/BHXH-VP

Công văn 5295/BHXH-VP báo cáo tình hình thực hiện kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5295/BHXH-VP báo cáo tình hình thực hiện kết quả giải quyết thủ tục


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5295/BHXH-VP
V/v báo cáo tình hình thực hiện kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để có cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cơ chế “một cửa” và chấm điểm thi đua năm 2011 đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bảo hiểm xã hội các tỉnh), Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên trong năm 2011 theo các nội dung sau:

1. Kết quả triển khai:

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm 2011, trong đó nêu rõ số lượng hồ sơ về bảo hiểm xã hội, số lượng hồ sơ về bảo hiểm y tế.

- Số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết đúng thời hạn.

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết chậm so với thời hạn quy định;

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận nhưng không giải quyết được phải trả lại tổ chức hoặc cá nhân.

2. Đánh giá về thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

3. Đề xuất, kiến nghị:

a) Về cơ chế, chính sách;

b) Về cơ sở vật chất;

c) Về quy trình, thủ tục;

d) Về chế độ báo cáo.

Báo cáo gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Văn phòng) theo đường công văn và bản file điện tử qua hộp thư: [email protected] trước ngày 20/12/2011.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phó TGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Website BHXH;
- Lưu: VT, TH.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5295/BHXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5295/BHXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực09/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5295/BHXH-VP báo cáo tình hình thực hiện kết quả giải quyết thủ tục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5295/BHXH-VP báo cáo tình hình thực hiện kết quả giải quyết thủ tục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5295/BHXH-VP
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýTrần Phi
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực09/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5295/BHXH-VP báo cáo tình hình thực hiện kết quả giải quyết thủ tục

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5295/BHXH-VP báo cáo tình hình thực hiện kết quả giải quyết thủ tục

              • 09/12/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/12/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực