Công văn 52TCT/PCCS

Công văn số 52TCT/PCCS về việc vướng mắc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 52TCT/PCCS vướng mắc chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 52TCT/PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 5544/CT-TTHT ngày 24/11/2004 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về việc vướng mắc chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 5, Mục II, Danh Mục A Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Phát triển vận tải công cộng, đầu tư phương tiện vận tải đường sắt, vận tải đường biển, vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô từ 17 chỗ ngồi trở lên, vận tải hành khách đường thủy bằng phương tiện cơ giới” thuộc ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư và tại Điểm 10, Mục II, Danh Mục A Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Dịch vụ hàng hải, hàng không, đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa” thuộc ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư.

Căn cứ vào quy định nêu trên, hoạt động kinh doanh vận tải biển thuộc ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Danh mục A (nêu trên).

2. Tại Điểm 1, Mục III, Phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế thực hiện đồng thời nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn, giảm thuế”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp vừa có hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp vừa có hoạt động kinh doanh không thuộc đối tượng miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì phải hạch toán riêng để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp cho từng hoạt động, không được bù trừ lãi, lỗ giữa các hoạt động.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Đà Nẵng được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 52TCT/PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 52TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/01/2005
Ngày hiệu lực 06/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 52TCT/PCCS vướng mắc chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 52TCT/PCCS vướng mắc chính sách thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 52TCT/PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 06/01/2005
Ngày hiệu lực 06/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 52TCT/PCCS vướng mắc chính sách thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 52TCT/PCCS vướng mắc chính sách thuế

  • 06/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực