Công văn 53-CV/BCSĐ

Công văn 53-CV/BCSĐ thực hiện quy định về sử dụng thời giờ làm việc và nội quy, quy chế cơ quan do Ban cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 53-CV/BCSĐ thực hiện quy định sử dụng thời giờ làm việc và nội quy,


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 53-CV/BCSĐ
V/v thực hiện quy định về sử dụng thời giờ làm việc và nội quy, quy chế cơ quan

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Trong thời gian vừa qua, Ban cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được đơn thư phản ánh về việc xuất hiện tình trạng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc như: làm việc riêng, đi muộn, về sớm, chơi games, đặc biệt là tình trạng đánh bài trong và ngoài giờ làm việc tại cơ quan, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công tác.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; quy định về văn minh, văn hóa công sở và nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, Ban Cán sự Đảng Bộ yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị nhắc nhở đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị:

1. Nghiêm túc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

2. Chấm dứt ngay tình trạng vi phạm nêu trên, đặc biệt là tổ chức, tham gia đánh bài dưới mọi hình thức. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm được phát hiện.

3. Cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Cán sự Đảng nếu để cơ quan, đơn vị có đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ về các nội dung trên.

Ban Cán sự Đảng yêu cầu cấp ủy và thủ trưởng đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bí thư BCSĐ (để b/c);
- Các ủy viên BCSĐ;
- Lưu BCSĐ.

T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG
ỦY VIÊN
Nguyễn Trọng Đàm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 53-CV/BCSĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu53-CV/BCSĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2011
Ngày hiệu lực30/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 53-CV/BCSĐ thực hiện quy định sử dụng thời giờ làm việc và nội quy,


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 53-CV/BCSĐ thực hiện quy định sử dụng thời giờ làm việc và nội quy,
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu53-CV/BCSĐ
        Cơ quan ban hànhBan cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Trọng Đàm
        Ngày ban hành30/11/2011
        Ngày hiệu lực30/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 53-CV/BCSĐ thực hiện quy định sử dụng thời giờ làm việc và nội quy,

           Lịch sử hiệu lực Công văn 53-CV/BCSĐ thực hiện quy định sử dụng thời giờ làm việc và nội quy,

           • 30/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực