Công văn 53/KTrVB

Công văn 53/KTrVB năm 2014 tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Hiến pháp do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 53/KTrVB 2014 tổ chức rà soát văn bản pháp luật theo Hiến pháp Bộ Tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
CỤC KIỂM TRA VBQPPL

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KTrVB
V/v tổ chức rà soát văn bản QPPL theo Hiến pháp

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 25/3/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 671/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp thuộc trách nhiệm rà soát của Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Kế hoạch số 671). Do thời hạn thực hiện Kế hoạch rất gấp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL trân trọng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến đơn vị mình, đảm bảo tiến độ và các yêu cầu về cách thức tổ chức thực hiện đã được nêu tại Kế hoạch.

Kế hoạch số 671 và các tài liệu kèm theo (gồm: Bảng Phân công rà soát văn bản QPPL và các Biểu mẫu) được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Mục Văn bản điều hành.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với Phòng Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL, số điện thoại: 046. 2739. 658 (đ/c Hà Thị Lan).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Hoàng Thế Liên (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Lưu: VT Cục KTVB.

CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Sơn

 

 

Thuộc tính Công văn 53/KTrVB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu53/KTrVB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2014
Ngày hiệu lực25/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước

Download Công văn 53/KTrVB

Lược đồ Công văn 53/KTrVB 2014 tổ chức rà soát văn bản pháp luật theo Hiến pháp Bộ Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 53/KTrVB 2014 tổ chức rà soát văn bản pháp luật theo Hiến pháp Bộ Tư pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu53/KTrVB
        Cơ quan ban hànhCục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành25/03/2014
        Ngày hiệu lực25/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 53/KTrVB 2014 tổ chức rà soát văn bản pháp luật theo Hiến pháp Bộ Tư pháp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 53/KTrVB 2014 tổ chức rà soát văn bản pháp luật theo Hiến pháp Bộ Tư pháp

             • 25/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực