Công văn 53/UBND-XDCB

Công văn 53/UBND-XDCB điều chỉnh quy định thực hiện của Công văn 609/UBND-XDCB do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 53/UBND-XDCB điều chỉnh quy định thực hiện Công văn 609/UBND-XDCB


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/UBND-XDCB
V/v điều chỉnh quy định thực hiện của Công văn 609/UBND-XDCB ngày 28/11/2009 của UBND Tỉnh

Thành phố Cao Lãnh, ngày 28 tháng 01 năm 2010

 

Kính gởi:

- Các sở, ban ngành Tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành phố.

 

Xét công văn số 1099/SXD-KTKT ngày 14/12/2009 của Sở Xây dựng về việc ban hành văn bản thay thế Công văn 609/UBND-XDCB của UBND Tỉnh (có đính kèm); Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận ngưng thực hiện việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng (VLXD) theo Công văn 609/UBND-XDCB ngày 28/11/2009 của UBND Tỉnh đối với gói thầu trong các trường hợp:

a. Các gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu với hình thức hợp đồng có "điều chỉnh giá VLXD" nhưng chưa tổ chức chọn thầu thì không phải điều chỉnh lại kế hoạch đấu thầu và được tính là hình thức hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng theo đơn giá cố định (không "điều chỉnh giá VLXD").

b. Các gói thầu đang tổ chức chọn thầu (đấu thầu rộng rãi, hoặc chỉ định thầu) nhưng chưa mở thầu thì Bên mời thầu có trách nhiệm thông báo bổ sung bằng văn bản cho các đơn vị mua hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu đối với hình thức chỉ định thầu) việc áp dụng hình thức hợp đồng không "điều chỉnh giá VLXD" và kéo dài thời gian đóng thầu theo quy định.

Trường hợp này áp dụng cho cả các gói thầu đã được cấp thẩm quyền huỷ kết quả đấu thầu và cho đấu thầu lại, hoặc được gia hạn thời gian đóng thầu.

2. Gói thầu được tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh giá VLXD theo Công văn 609/UBND-XDCB ngày 28/11/2009 của UBND Tỉnh trong các trường hợp:

a. Gói thầu đã ký hợp đồng thi công; gói thầu đang triển khai thi công.

b. Gói thầu đang trong quá trình tổ chức chọn thầu (đấu thầu rộng rãi, hoặc chỉ định thầu) nhưng đang trong giai đoạn đã được mở thầu cho đến phê duyệt kết quả chọn thầu.

3. Về thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án khi dự án có gói thầu thuộc các trường hợp tại phần 2 Công văn này: cho phép thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư theo khoản 4.8 phần I Công văn 609/UBND-XDCB đến hết ngày 31/3/2010 (cụ thể: "Các trường hợp điều chỉnh giá vật liệu xây dựng do biến động giá làm vượt tổng mức đầu tư (bao gồm cả chi phí dự phòng) đã được phê duyệt thì cho phép chủ đầu tư thực hiện việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và trình người quyết định đầu tư phê duyệt khi dự án hoàn thành"); từ ngày 01/4/2010 về sau, nếu việc "điều chỉnh giá VLXD" làm vuợt tổng mức đầu tư thì việc điều chỉnh tổng mức phải thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Thời điểm thực hiện Công văn này: kể từ ngày 01/02/2010.

5. Giao cho Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân Tỉnh trong quá trình thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu VT + NC/XD.tvt.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 53/UBND-XDCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu53/UBND-XDCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2010
Ngày hiệu lực01/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 53/UBND-XDCB

Lược đồ Công văn 53/UBND-XDCB điều chỉnh quy định thực hiện Công văn 609/UBND-XDCB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 53/UBND-XDCB điều chỉnh quy định thực hiện Công văn 609/UBND-XDCB
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu53/UBND-XDCB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýLê Vĩnh Tân
        Ngày ban hành28/01/2010
        Ngày hiệu lực01/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 53/UBND-XDCB điều chỉnh quy định thực hiện Công văn 609/UBND-XDCB

              Lịch sử hiệu lực Công văn 53/UBND-XDCB điều chỉnh quy định thực hiện Công văn 609/UBND-XDCB

              • 28/01/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/02/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực