Công văn 530/TTg-NN

Công văn số 530/TTg-NN về việc thực hiện dự án xây dựng các lớp thông tin địa hình thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 530/TTg-NN thực hiện dự án xây dựng lớp thông tin địa hình thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 530/TTg-NN
V/v thực hiện dự án xây dựng các lớp thông tin địa hình thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 626/BTNMT-KHTC ngày 13 tháng 02 năm 2007) và ý kiến của các cơ quan liên quan về thực hiện dự án xây dựng các lớp thông tin địa hình thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của các Bộ về việc điều chỉnh tăng thêm mức kinh phí của dự án xây dựng các lớp thông tin địa hình thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long so với tổng mức kinh phí quy định tại Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ là 17.115 triệu đồng.

2. Giao Bộ Tài chính:

a) Ứng trước 17.115 triệu đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2008 cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành dự án đúng tiến độ quy định.

b) Bố trí trong dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2008 cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để có nguồn thanh toán số đã ứng trước theo quy định hiện hành.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn đơn vị thực hiện việc thanh toán, quyết toán theo đúng quy định hiện hành của nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4), Thành 16.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 530/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu530/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2007
Ngày hiệu lực27/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 530/TTg-NN

Lược đồ Công văn 530/TTg-NN thực hiện dự án xây dựng lớp thông tin địa hình thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 530/TTg-NN thực hiện dự án xây dựng lớp thông tin địa hình thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu530/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành27/04/2007
        Ngày hiệu lực27/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 530/TTg-NN thực hiện dự án xây dựng lớp thông tin địa hình thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long

              Lịch sử hiệu lực Công văn 530/TTg-NN thực hiện dự án xây dựng lớp thông tin địa hình thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long

              • 27/04/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/04/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực