Công văn 5301/CT-TTHT

Công văn 5301/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5301/CT-TTHT chính sách thuế thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5301/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú
Đ/chỉ: 104 Đường Mai Thị Lựu, P. Đa kao, Quận 1, TP.HCM
MST: 0305133050

Trả lời văn bản ngày 18/05/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hưng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 8 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

- Cho vay;

…”

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (có hiệu lực thi hành từ ngày 06/08/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015) sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điu kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…”

Trường hp của Công ty theo trình bày, ký hợp đng với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đ thực hiện “Chương trình phúc lợi iCare” cho người lao động tại các doanh nghiệp. Theo đó người lao động mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp trên website của Công ty (https://mca.mobivi.vn) sẽ được Techcombank cho vay tiền để thanh toán cho nhà cung cấp nhưng không phải trả lãi vay. Khoản tiền lãi vay này do Công ty chịu trách nhiệm thanh toán thay cho ngưi lao động theo thỏa thuận giữa Công ty và Techcombank thì khi nhận tin lãi vay Techcombank phải lập hóa đơn GTGT (lãi tiền vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT) giao cho Công ty để làm căn cứ tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đ thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- KT4;
- P.PC;
- Lưu (VT, TTHT).
1
126-16172246/16-Phong

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5301/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5301/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2016
Ngày hiệu lực09/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5301/CT-TTHT chính sách thuế thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5301/CT-TTHT chính sách thuế thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5301/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành09/06/2016
        Ngày hiệu lực09/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5301/CT-TTHT chính sách thuế thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5301/CT-TTHT chính sách thuế thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016

            • 09/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực