Công văn 5302/TCT-TNCN

Công văn 5302/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển giao công nghệ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5302/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5302/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN đối với chuyển giao công nghệ

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 2465 CT/TNCN ngày 28/11/2007 của Cục thuế tỉnh Thái Bình về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển giao công nghệ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Căn cứ Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì: trường hợp doanh nghiệp nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam hoặc không hiện diện tại Việt Nam (nhà thầu nước ngoài) ký hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam cung cấp máy móc, thiết bị, chuyển giao công nghệ thì khoản thu nhập từ việc cung cấp máy móc, thiết bị, chuyển giao công nghệ phải nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC và Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên. Doanh nghiệp Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế hộ vào ngân sách nhà nước trước khi thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài.

Do nội dung công văn của Cục thuế chưa cụ thể nên để có cơ sở hướng dẫn chính xác về căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế..., đề nghị Cục thuế tỉnh Thái Bình cung cấp các hợp đồng ký kết.giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài và các tài liệu khác (nếu có).

2) Căn cứ Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính thì: Chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam hướng dẫn lắp đặt, vận hành máy móc thiết bị theo Hợp đồng cung cấp đã ký kết và được doanh nghiệp nước ngoài trả tiền công thì thu nhập của các chuyên gia thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam có nghĩa vụ thông báo cho nhà thầu nước ngoài biết về trách nhiệm của nhà thầu nước ngoài trong việc kê khai, khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia. Đồng thời yêu cầu nhà thầu nước ngoài gửi danh sách chuyên gia, các thông tin có liên quan đến chuyên gia cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp trong nước để cơ quan thuế có cơ sở hướng dẫn, quản lý thu thuế thu nhập cá nhân.           

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Thái Bình biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC- BTC
- Ban PC, CS, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5302/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5302/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực21/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5302/TCT-TNCN

Lược đồ Công văn 5302/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5302/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5302/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực21/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5302/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5302/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân

            • 21/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực