Công văn 5303/BNN-TCTS

Công văn 5303/BNN-TCTS năm 2018 về cung cấp thông tin một số loài thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5303/BNN-TCTS 2018 cung cấp thông tin một số loài thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại


BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5303/BNN-TCTS
V/v cung cấp thông tin về một số loài thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phúc đáp Công văn số 2656/BTNMT-TCMT ngày 24/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát thông tin về một số loài thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Cá sấu Cu ba (Crocodylus rhombifer), cá chim trắng toàn thân (Piaractus brachypomus), cá trôi Nam Mỹ (Prochilodus lineatus)

Hiện tại, các đối tượng trên chưa được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BNN ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất kinh doanh.

2. Cá chim trắng (Colossoma branchypomum Cuvier 1818)

- Cá chim trắng (Colossoma branchypomum Cuvier 1818) thuộc Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam (Quyết định số 57/2008/QĐ-BNN ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Đây là đối tượng ngoại lai, được các cơ quan nghiên cứu di nhập vào nước ta và đã trở thành đối tượng nuôi truyền thống. Các cơ quan nghiên cứu đã triển khai nhiều đề tài/dự án nghiên cứu về đặc điểm sinh học, sinh sản, quy trình nuôi thương phm... Cá chim trắng đã được sinh sản nhân tạo, nhân giống thành công, được nuôi tại các ao hồ nước ngọt của nước ta, có thnuôi ghép cá chim trắng với một số đối tượng khác.

- Năm 2014, theo yêu cầu quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 10463 : 2014 về Cá nước ngọt - Giống cá chim trắng (Colossoma branchypomum Cuvier 1818) - Yêu cầu kỹ thuật (gồm cá chim bố mẹ và cá chim giống).

3. Cá hoàng đế (Cichla ocellaris)

Cá hoàng đế thuộc Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam với mục đích làm cảnh (Quyết định số 57/2008/QĐ-BNN ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Cá hoàng đế chưa được sinh sản nhân tạo tại nước ta, chủ yếu được nhập khu và phân phối cho các cửa hành kinh doanh cá cảnh. Theo thống kê năm 2012 của Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản, cá hoàng đế là một trong 24 loài được nhập khẩu về nước ta vi mục đích làm cảnh.

4. Cá rô phi đen (Oreochromis mossambicus)

- Cá rô phi đen thuộc Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam (Quyết định số 57/2008/QĐ-BNN ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Đây là một trong ba loài cá rô phi được nuôi phổ biến ở nước ta là cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus), cá diêu hồng/cá rô phi đỏ (Oreochromis sp). Hiện nay, cá rô phi đen chủ yếu được nuôi trong hai hệ thống ao đầm và lồng bè, cá rô phi có thnuôi đơn hoặc nuôi ghép với các các đối tượng nuôi khác.

- Theo số liệu điều tra của Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản năm 2014, diện tích nuôi cá rô phi toàn quốc là 25.748 ha, sản lượng đạt 187.800 tấn.

5. Cá trê phi (Clarias gariepinus)

- Cá trê phi thuộc Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 57/2008/QĐ-BNN ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cá trê phi là một trong bốn loài cá trê được nuôi nhiều ở nước ta gồm: cá trê phi trắng (Clarias batrachus), cá trê phi vàng (Clarias macrocephalus) và cá trê phi lai (là con lai giữa cá trê phi đực và cá trê vàng cái).

- Cá trê phi được sinh sản nhân tạo, nhân giống thành công tại nước ta và nuôi chủ yếu theo hình thức nuôi đơn trong ao đất hoặc nuôi trong bể.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, rà soát./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Vụ KHCN&MT;
- Lưu: VT, TCTS (07 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5303/BNN-TCTS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5303/BNN-TCTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2018
Ngày hiệu lực13/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5303/BNN-TCTS

Lược đồ Công văn 5303/BNN-TCTS 2018 cung cấp thông tin một số loài thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5303/BNN-TCTS 2018 cung cấp thông tin một số loài thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5303/BNN-TCTS
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành13/07/2018
        Ngày hiệu lực13/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5303/BNN-TCTS 2018 cung cấp thông tin một số loài thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5303/BNN-TCTS 2018 cung cấp thông tin một số loài thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại

             • 13/07/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/07/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực