Công văn 5303/TCT-CS

Công văn 5303/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5303/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5303/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1101/2007-POCVN ngày 26/11/2007 của Công ty Penta-Ocean Construction Co.,Ltd hỏi về việc kê khai và nộp thuế của nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục II, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: ''Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt nam nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ (%) tính trên doanh thu ''.

Tại Điểm 2.1 Mục II, Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên quy định: ''Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc được quy đinh tại Hợp đồng nhà thầu ký với với Bên Việt Nam thì doanh thu chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu Việt nam thực hiện. Quy định này không áp dụng trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ việc thực hiện Hợp đồng Nhà thầu''.

Trường hợp Công ty PENTA-OCEAN CONSTRUCTION Co.,Ltd là Nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ phản ánh trên sổ kế toán đầy đủ về doanh thu hàng hóa và dịch vụ bán ra, giá trị hàng hóa và dịch vụ mua vào, thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp thì Nhà thầu nước ngoài đăng ký với Cục thuế địa phương để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thuế TNDN theo phương pháp ấn định tỷ lệ trên doanh thu như hướng dẫn tại Điểm 3, Mục I, Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài PENTA-OCEAN ký hợp đồng với các nhà thầu phụ Việt nam để giao bớt một phần công việc được quy định tại Hợp đồng xây dựng cảng biển quốc tế Thị Vải nêu trên thì doanh thu chịu thuế TNDN của Nhà thầu chính nước ngoài không bao gồm phần giá trị công việc mà Nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện. Trường hợp Nhà thầu chính nước ngoài ký Hợp đồng với các nhà cung cấp mua hàng hóa, dịch vụ để phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu chính nước ngoài thì doanh thu chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài không được trừ phần giá trị hàng hoá, dịch vụ này như hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty Penta-OCaen Construction Co.,Ltd;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5303/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5303/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực21/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5303/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5303/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5303/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5303/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực21/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5303/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5303/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

           • 21/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực